Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

תביעת כתובה או שלילתה

כתובה היא שטר חוב.

כתובה היא מסמך משפטי כלכלי המהווה חוזה לכל דבר ועניין.

מטרתה ההלכתית של הכתובה הינה הגנה על זכויותיה של האישה והיא נעשית היום באמצעות חוק יחסי ממון בין בני זוג המחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין בחלקים שווים.

עד היום, גם בחקיקה האזרחית ועל אחת כמה וכמה בהתאם להלכה הדתית, יש למסמך זה משמעות בגירושי הצדדים.

לאחרונה מתרבות תביעותיהן של הנשים לחיוב בעליהן בכתובתן שאז עולות שאלות רבות בנוגע לסכום הנקוב בכתובה ובתוספת הכתובה כגון: האם יש להצמיד את הסכום לערך הנוכחי כאשר היה נקוב בעת הנישואין בשקלים ישנים או בלירות? פסקי דין אחרים דנים בסכומים בלתי ריאליים שאדם כתב במסגרת הכתובה.  אם סטודנט תמים בן 30 שאין לו כל רכוש והכנסות כתב בכתובה "מליון ₪"- האם יש לחייבו במידה ואחרי שנתיים נישואיו מתפרקים?

קיימות פסיקות אשר חייבו בעל בתשלום כתובה של מליון $ במקרה של בעל שבגד באשתו, מאידך, קיימות פסיקות אשר קבעו כי הסכומים לא ריאליים והעמידו את החיוב בגין הכתובה על סך של 120,000 ₪ אשר חושב כסכום חודשי של 10,000 ₪ למשך שנה- מעיין פיצויי הסתגלות.

מאחר וקיימים כללים לפיהם יכולה אישה לזכות בכתובתה ומנגד נסיבות בהן הבעל בשום אופן לא יחויב בתשלום כתובה לאשה, יש לתכנן ולשקול את אופן והיקף התביעות ולקחת בחשבון תביעת כתובה.

גלילה לראש העמוד