Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

צו קיום צוואה/צו ירושה

לאחר פטירתו של אדם ועל מנת שיורשיו יוכלו לקבל לידיהם את רכושו וליהנות מעזבונו של המנוח יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה הוא גוף משפטי שנמצא וכפוף למשרד המשפטים ויושב יחד עם האפוטרופוס הכללי.

קיימים רשמים לענייני ירושה בכל אחד מהמחוזות השיפוטיים.
כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה יורשיו יהיו היורשים על פי דין בהתאם להוראות חוק הירושה.
כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה יורשיו יהיו הזוכים על-פי הצוואה ובהתאם לאמור בצוואה.
צו קיום הצוואה או צו הירושה הם הצווים המאפשרים הלכה למעשה לממש את הקבלת הרכוש וחלוקת העיזבון.

גלילה לראש העמוד