Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מהי צוואה?

צוואה הינה חוזה חד צדדי עתידי שבו מביא עורך הצוואה לידי ביטוי את רצונו האישי והפרטי ללא תלות ברצונו של אדם אחר. הצוואה מהווה ביטוי לאוטונומיית הפרט לקבוע מה יעשה ברכושו עם לכתו מן העולם. חלק מאוטונומיה זו בא לידי ביטוי בזכותו של המצווה לשנות צוואתו בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. חופש הציווי הינו עקרון יסוד העומד בבסיס דיני הירושה והוא מבקש להעניק למצווה את החופש המוחלט לקבוע למי להעביר, מה להעביר ואיך להעביר את נכסיו לאחר מותו.

שליטה לעומת חופש- אחד האתגרים של הנתינה היא המאבק הידוע בין שליטה לחופש, מצד אחד אנחנו תמיד רוצים שהילדים שלנו יהיו חופשיים, יתנסו, ילמדו, יצליחו ולפעמים יכשלו. מצד שני, אנחנו רוצים לשמור על כך שלא יכשלו יותר מדי, שהכשלון לא יותיר אותם חסרי כל, ובדרך כלל גם יש להם כבר היסטוריה, שאותה אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה הם החולשות שלהם, ורוצים להגן עליהם. אנחנו רוצים לשלוט בהענקה ובמה שהילדים שלנו יעשו עם הכסף שלנו, אותו צברנו שקל לשקל בשביל שיהיה עבורם קרש הקפיצה לחיים.

הוגן לעומת שווה- ילדים שונים זה מזה, טובתו של ילד אחד לאו דווקא זהה לטובתו של ילד אחר. יש ילדים שיודעים וקיבלו הכשרה כיצד להתעסק עם כספים, יש ילדים שיש להם "חורים בין האצבעות" מהם ה"כסף בורח". לא תמיד הוגן הוא שוויוני, ולא תמיד השוויון עומד בקנה אחד עם טובתו של כל ילד וילד- זהו אחד האתגרים הגדולים של הנתינה. האתגר הגדול ביותר של להכיר את המקבלים כדי להתאים להם את את הנתינה בדרך מושכלת- זה אתגר שמלווה בהרבה בחינה עצמית והידברות.

צוואות חכמות
צוואות חכמות מטרתן לספק למצווים פתרונות יצירתיים ומעשיים להורשה חכמה שתשרת את טובת היורשים וטובת העסק. פעמים רבות צוואות אלה מושתתות על מנגנון של קרן נאמנות אשר שומרת ומנהלת את כספי העיזבון עבור אותו יורש עד הגיעו של היורש לגיל מסוים עליו מורה המצווה בצוואתו. במסגרת הצוואה החכמה מציין המצווה באופן מפורט, מדוקדק וברור כיצד הוא מבקש כי תנוהל קרן הנאמנות.

השילוב בין חוק הנאמנות וחוק הירושה – במסגרת צוואתו יכול אדם להורות כי היה וילך לעולמו בטרם הגיע מי מיורשיו לגיל מסוים הוא מצווה כי תוקם קרן נאמנות על שמו של היורש וזאת כ"הקדש פרטי" בהתאם לאמור בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979.

פרק ב' לחוק הנאמנות, עוסק בנאמנות על-פי כתב הקדש. בהתאם לסעיף 17 לחוק הנאמנות הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת, להלן – הקדש, טעונה מסמך בכתב שבו יביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע את מטרותיו, נכסיו ותנאיו של ההקדש. עוד קובע הסעיף כי צוואה יכולה להוות מסמך מכוחו יווצר הקדש פרטי ותוקם קרן נאמנות עבור הנהנים/הזוכים.

על מנת לערוך צוואה חכמה יש להביא בחשבון היבטים רבים ומגוונים. הביטים מיסויים, משפטיים, ואישיים – התאמת הצוואה למשפחה הספציפית ולעסק הספציפי ומומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחומים אלו.

תנאים בצוואה
תנאים בצוואה יכולים לשמש אף ככלים חינוכיים שמטרתם הכוונת התנהגות של הזוכים. כלומר, קביעת הוראות שבקיומן או אי קיומן יזכה היורש בחלקו.

באמצעות התנאים הללו יכול המוריש לשקף ליורשים את "האני מאמין" שלו לגבי נושאים שונים. ניתן לסווג את האסטרטגיות החינוכיות למספר קבוצות ובמסגרתן ניתן לקבוע הוראות שונות לדוגמא הוראות הנוגעות להשלמת לימודים אקדמאיים, הקמת משפחה או השתלבות בעסק המשפחתי המהוות תמריצים חיוביים, מנגד ניתן לקבוע הוראות כגון התניית קבלת הכסף ביציאת היורש לעבודה, כן ניתן לקבוע הוראות המתנות קבלת הכסף בהימנעות בהתנהגות מסוימת אותה מבקש ההורה למנוע כגון שימוש בסמים או חברות בכת וכדומה.

מתוך רצון להגן ולהבטיח את עתיד ילדיהם הורים רבים מביעים רצון כי הרכוש שיורישו לילדם יישאר ברשותו ובבעלותו הבלעדית. על מנת להבטיח זאת ניתן לעגן במסגרת צוואה חכמה תניות ותנאים שונים לקיום הצוואה.

סעיף 43 לחוק הירושה קובע "תנאי דוחה" לקיום הצוואה לפיו רק בהתקיים תנאי מסוים יוכל לזכות היורש בחלקו. סעיף 44 לחוק הירושה קובע "תנאי מפסיק" לפיו בהתקיים תנאי מסוים היורש יחדל מלקבל את חלקו או שזכייתו תושהה. דוגמא לתנאים הללו יכולה להיות התניית קבלת כספי העיזבון בחתימה של היורש על הסכם ממון עם בן או בת זוגו לפיו בן הזוג מתחייב כי הוא מוותר על כל תביעה או דרישה בקשר עם רכוש העיזבון.

בחברות ועסקים משפחתיים – בעזרת ניסוח צוואות חכמות יחד עם ניסוחו של תקנון חברה המותאם לרצון בעלי המניות וצופה פני עתיד, ניתן לצמצם ולהפחית את הסיכונים הטמונים בחוסר הסנכרון העלול להיווצר בין הוראות התקנון להוראות הצוואה. חברות משפחתיות רבות מאופיינות בהיותן חברות "קטנות ואינטימיות" בהן ישנה חשיבות לזהות בעלי המניות והשותפים. עיגון מגבלות שונות על עבירות מניות במסגרת תקנון החברה המשפחתית יש בה כדי לנסות ולשמר את אופייה של החברה ואת זהות בעלי המניות גם לאחר מות מי מבעליה. בעייתיות עלולה להיווצר כאשר קיימות סתירות בין הוראות התקנון בדבר הגבלת עבירות המניות לבין הוראות סותרות בצוואתו של מי מבעלי מניותיה של החברה. לכן כאמור רצוי לנסח צוואות חכמות שייקחו בחשבון את מכלול ענייניה של החברה ושל המשפחה.

סיכונים וחסמים
את החסמים והסיכונים העלולים לסכל עריכת צוואה ניתן לסווג לשניים, "חסמים פנימיים" של עורך הצוואה ו"סיכונים חיצוניים" המשפיעים על עורך הצוואה.

במסגרת החסמים "הפנימיים" ניתן להבחין לא פעם בקושי פסיכולוגי של המצווה להביא עצמו לכדי עריכת הצוואה בייחוד אם מדובר באדם בריא ולא מבוגר. הקושי הפסיכולוגי נובע מהתמודדות עם שאלות מורכבות כגון "מה אם אמות מחר?..; מה יהיה לאחר מותי?.." וכדומה. חסם פנימי נוסף הוא התפיסה השגויה כי רק בעלי ממון רב נדרשים לערוך צוואה. אולם, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה לפיה יותר ויותר אנשים מבינים כי הצורך בעריכת צוואה אינו תקף אך לבעלי ההון והממון אלא הוא מהלך הכרחי, אחראי וחכם עבור כל אדם.

במסגרת הסיכונים "החיצוניים" ניתן למנות לחצים ישירים ועקיפים שהסביבה מפעילה על עורך הצוואה לצוות כך או אחרת. מדובר בהשפעות חיצוניות חזקות שלעיתים יביאו אדם להימנע מעריכת צוואה וזאת כדי להימנע מעימות או מחוסר נעימות מול בני משפחתו.

כיום יותר ויותר אנשים מבינים כי עריכת צוואה, גם בגילאים צעירים, יש בה כדי ליצור ודאות, לסייע בהיערכות נכונה של המשפחה ושל העסק לעתיד לבוא ולמעשה מונעת את הסכסוך העתידי ולא יוצרת אותו כפי שלעיתים טועים לחשוב.

סיכון נוסף הטמון באתגרים שבין אדם לצוואתו ועולה לא מעט בפגישות הייעוץ לקראת עריכת צוואה הינו מצב בו עורך הצוואה מביע חשש כי הילד-יורשו לא יוכל להתמודד עם העושר והרכוש "שיפול" לידיו עם מות המצווה. עבור מקרים אלו ואחרים ניתן לערוך צוואות חכמות.

ניתן להפחית את המתחים המשפחתיים והלחץ סביב הצוואה והאמור בה על-ידי חשיפתה בפני בני המשפחה. רבים בוחרים לחשוף בפני ילדיהם, הזוכים, את תוכן הצוואה עוד בחייהם וזאת על מנת שידעו את שמצופה מהם וסף הלחץ והחרדה סביב הוראות הצוואה ירד. הדבר אף יטיב עם העברת ניהול העסק המשפחתי באם קיים באופן טוב ויעיל יותר.

גלילה לראש העמוד