Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

פירוק חברות אגב גירושין

במידה ומצבת הרכוש של בני זוג המנהלים הליכי פירוק ואיזון המשאבים כוללת בתוכה מניות, אופציות, חברות/ שותפויות עסקיות, יש צורך לדון בפירוק וחלוקת רכוש מיוחד זה, דיון אשר נערך במסגרת הערכאה השיפוטית בה מתדיינים הצדדים- או בבית המשפט או בבית הדין הרבני, בהתאם ל"מרוץ הסמכויות".

ברור שבכל הנוגע לנכס מיוחד זה, מלבד האינטרס של בני הזוג, ישנם את האינטרסים של החברה עצמה וצריך להידון בנכס זה בכפוף למסמכי ההקמה של החברה ולתקנונה.

קיימות מספר דרכים ואפשרויות לבצע פירוק שיתוף של חברות במסגרת הליכי הגירושין כאשר יש לקחת בחשבון גם את האינטרסים של החברה ולא רק של הצדדים:

  • פירוק שיתוף בדרך של תשלום שווי המניות על ידי בן הזוג לאחר.
  • פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין של המניות.
  • פירוק שיתוף בדרך של מכירת המניות למרבה במחיר וחלוקת תמורתן בין בני הזוג.

כאמור, הדרכים הללו כפופות למסמכי היסוד וההקמה של כל חברה ולשאלה האם קיימת, אם לאו, אפשרות של חלוקת המניות בעין. חוק יחסי ממון מעניק למי שעל שמו החברה/ המניה רשומה, את הזכות לבחור האם לפצות את בן זוגו בשווה כסף או ליתן לו מניות בעין

גלילה לראש העמוד