Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

עיכוב יציאה מן הארץ בגין חוב מזונות

צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר ניתן/מתבקש במסגרת הליך גירושין הוא אחד מכלים המשפטיים בהם עושים עורכי דין שימוש כדי להפעיל לחצים כבדים על בן/בת הזוג. ועובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו על מנת להשיג הישגים במסגרת גירושין.

מטרת הסעד הזה הינו לעכב אדם אשר יציאתו מישראל עלולה לסכל פסק דין או החלטה של בית המשפט- בין אם במסגרת הליך הגירושין עצמו וסידור הגט, ובין אם במסגרת אזרחית. במסגרת סעד זה ניתן למנוע ולשלול מאדם את זכותו הבסיסית לחופש התנועה ולהפוך אותו ל"אסיר" במדינת ישראל.
צו עיכוב יציאה מהארץ יכול שיינתן כנגד אדם בגיר- בשל הליכים פליליים ואזרחיים החלים כנגדו.

לרוב נוטים לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בן זוג בכדי להבטיח מזונות – כאשר בן הזוג עלול לברוח מן הארץ כדי להימנע מתשלום דמי מזונות המוטלים עליו כמו במסגרת הליכי הוצאה לפועל, חוב כספי.

כאשר קיים חשש כי אדם עלול להימלט מן הארץ עם קבלת תביעת גירושין כנגדו, במהלך הדיונים בנושא, ניתן לבקש מבית הדין הרבני כי יוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אותו אדם.

ניתן להוציא צו דומה כנגד קטינים במסגרת הליכים משפטיים המתקיימים בין הוריהם כדי למנוע את הברחתם לחו"ל. כל חשש, הקל שבקלים שאחד מההורים עלול להוציא את הקטין מחוץ לגבולות ישראל בלא אישורו והסכמתו של הצד השני או של בית המשפט תגרור הוצאת הצו עד להגיעו של הקטין לגיל 18 שנה.

תוקפו של צו רגיל לעיכוב יציאה מן הארץ פג בתום שנה מיום הוצאתו, אך צו שהוצא לשם הבטחת תשלום מזונות וצו כנגד קטין אינם כפופים למגבלה זו. על מנת לא לפגוע בזכויותיו של אדם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דורשים בתי המשפט כי מבקש הצו יציג "חשש כן ורציני" שיציאתו של החייב מן הארץ תסכל או תכביד על ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.

ישנן מספר דרכים לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ או להמיר את הצו בערבון אחר אשר יספק את בית המשפט ושנקבע באישורו. משרדנו ייצג בהצלחה רבה הליכים בנוגע לעיכוב יציאה מן הארץ הן של קטינים והן של בגירים.

גלילה לראש העמוד