Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

נכסי קריירה ומוניטין אישי

רונית ובעלה אורי נשואים 14 שנה. רונית הינה סמנכ"לית בחברה ידועה משתכרת סך של למעלה מ-60,000 ₪ ברוטו לחודש. בעלה, אורי, לעומתה מנהל פרויקטים בחברת הנדסה ומשתכר סך של 20,000 ₪ לחודש. לאור ההצלחה המטאורית של רונית החליטו היא ואורי שאורי ייקח אחריות גדולה יותר על 2 בנותיהן.

רונית יצאה לקורסים בתנאי פנימייה במשך שבועות ארוכים, עשתה תואר שני במהלך הנישואין וחזרה במרבית מימות השבוע בשעות הערב המאוחרות. לאחר 14 שנות נישואין החליטו רונית ואורי שאין ברצונם להמשיך את חיי הנישואין. מלבד לחלק ביניהם את הרכוש שצברו חצי חצי העלה אורי את התחושה שלו שאין זה הגיוני שהוא יישאר רק עם 20,000 ₪ בחודש ואילו רינת תמשיך ליהנות באופן בלעדי מה-60,000 ₪ שלה, כשברור ששניהם עבדו והתאמצו כדי שרונית תגיע למעמד הבכיר אליו הגיעה.

לאחרונה, נכנס למצבת הנכסים אותם צוברים הצדדים במסגרת חיי הנישואין "שחקן חדש" בדמות נכסי קריירה/ ה"מוניטין האישי והעסקי של בן הזוג". מוניטין הוא הקניין הרוחני של אדם, הוא שמו הטוב של אדם/ עסק, היתרון שיש לו על מתחריו, נכס זה מגלם את הפער בין רמת ההכנסות של כל אחד מבני הזוג. ההנחה הבסיסית היא שאם בני זוג חיו ביחד במשך שנים ארוכות ונטלו החלטות משותפות בנוגע לקריירה, להתפתחות אישית, התפתחות עסקית, גידול ילדים וכו', הם השקיעו יחדיו, במאמץ משותף, זמן, עבודה ומימון לצורך יצירת כושר ההשתכרות.

עצם העובדה שבעל/אישה יוצא/ת מקשר הנישואים עם יכולת השתכרות של X ₪ לחודש ולעומת זאת בן/בת זוגם יוצא עם יכולת השתכרות נמוכה בהרבה דורש איזון בין הצדדים.

לצורך איזון נכס זה עורך בית המשפט הבחנה בין התכונות והנתונים האישיים שהגיע עמם כל אחד מבני הזוג- ואשר אינם עומדים לחלוקה, לבין הנתונים העסקיים שהינם נכס בר חלוקה- כגון רישיון מקצועי, תואר אקדמאי ואחר. מאחר ומוניטין אינו נכס ככל נכס, עולה השאלה כיצד ניתן להעריך נכס זה ולאיזו תקופת זמן יוערך המוניטין הנ"ל. כמו כן מוניטין הינו נכס שיכול להשתנות לאורך השנים. הפתרונות שונים ומגוונים ואינם קבועים. כל שופט מוצא את הדרך הנכונה כדי לפצות את בן הזוג בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, לאורך הנישואין, לפער בין ההכנסות ולאופי הקריירה, בין בדרך של פיצויים חודשיים, בין באמצעות סכום חד פעמי, בין בדרך של מזונות מוגדלים אותם יוכל בעתיד לשנות באם יהיה שינוי נסיבות מהותי.

גלילה לראש העמוד