Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

ניהול סיכונים במשפחה

שלושה מוקדים מרכזיים מהווים את ליבת תוכנית הניהול העסקית המשפחתיתאדם מול צוואתו, אדם מול משפחתו ואדם מול העסק שלו. בשלושת המוקדים הללו נדרש אדם להתייצב מול סיכונים עתידיים או קיימים אשר יש בהם להשפיע על חייו הן ברובד האישי-משפחתי והן ברובד העסקי. מתוך אחריות כלפי העסק ומתוך אחריות כלפי המשפחה, בן הזוג והילדים, יש לפעול בשלוש "החזיתות" במקביל.

הרציונל הוא ליצור הרמוניה בין חלקיו השונים של השלם המשפחתי והעסקי. מתוך הבנה כי ישנה הדדיות וסימביוזה בין הצדדים השונים שמביא עימו אדם הן לעסק שלו והן למשפחתו, ניתן ליצור וודאות וסדר שיבטיחו כי המערכות השונות יתפקדו באופן המיטבי להבטחת טובתו של האדם, של משפחתו ושל העסק שלו.

ראייה מראש של הסיכונים ושל האופן שבו ניתן להתגבר עליהם על-ידי ראיית "התמונה הגדולה והכוללת" של המשפחה הספציפית יחד עם העסק הספציפי ימנעו את התגבשות הסכסוך.

יצירת הסכמים כוללים הנוגעים הן לפן העסקי והן לפן המשפחתי של אדם מובילה לוודאות וסדר. תכנון וניהול הסיכונים האפשריים מראש יש בה כדי למנוע את הסכסוך עצמו.

בבסיס ניהול הסיכונים עומד האלמנט המניעתי. מניעת הסכסוך היא התכלית. האמצעי להשיג תכלית זו הינו במגוון דרכים הסכמיות. הסכמי ממון שבין אדם לבני משפחתו, הסכמים בין שותפים לעסק, וצוואות שהן למעשה הסכם שבין אדם ליורשיו.

החשיבות של הסדרת ההסכמים הללו נובעת מהעובדה שכאשר אדם מצוי בעיצומו של סכסוך ומשבר הוא אינו רואה את הדברים באופן רציונלי, והוא עלול לקבל החלטות שאינן לוקחות בחשבון את מכלול הדברים.

ישנם פרמטרים שונים המשפיעים על הצלחת ההעברה הבין דורית בעסק משפחתי. לכל פרמטר מידת השפעה שונה על הצלחת ההעברה הבין דורית וכל פרמטר נבחן בראי הפרט, המשפחה והעסק הספציפי. הפרמטרים הם רבים ומשתנים מעסק לעסק וממשפחה למשפחה. כותבים שונים מנו פרמטרים מגוונים, בין היתר ניתן למנות פרמטרים כגון: צפיית הדור הבא לקבלת ניהול העסק לידיו; מרקם היחסים שבין בני המשפחה; העסק עצמו ואופן ניהולו; האם דור ההמשך מוכשר דיו, ומה נעשה על-ידי החברה על מנת להבטיח את הכשרת הדור הבא באופן הטוב ביותר; האם בני המשפחה מודעים לתוכניות לעתיד כלומר האם תוכן הצוואה ידוע לבני המשפחה הרלוונטים (ידיעת תוכן הצוואה יכול להפחית את המתח והלחץ בין בני המשפחה וליצור ודאות) ועוד.

גלילה לראש העמוד