Menu

לתיאום פגישה: 03-6477383

Menu

מזונות ילדים

הילדים שלנו תלויים בנו וזקוקים לכך שנספק את צרכיהם, זוהי למעשה מהות "דיני המזונות". חובת המזונות בישראל חלה על אדם על-פי הדין האישי החל עליו, כלומר בהתאם להוראות הדין הדתי.

הנושא היחיד אשר הינו בסמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה הינו מזונות ילדים. על מנת שבית הדין הרבני ידון בנושא זה צריכה להינתן הסכמתם המפורשת של שני ההורים לכך.

כל ילד זכאי למזונות משני הוריו, גם אם הוריו אינם נשואים זה לזה, גם אם אביו לא רצה את הולדתו ואף נשוי לאישה אחרת.

בפועל מזונות ילדים נקבעים על פי 3 קריטריונים: רכוש ההורים, הכנסות ההורים וצרכי הילדים.

גלילה לראש העמוד