Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מזונות ידועה בציבור

ידועה בציבור הינה אישה חיה עם בן זוגה תחת קורת גג אחת, מנהלת עמו משק בית משותף וחולקת עמו חיים משותפים הדומים במהותם ליחסי נישואין בכל הנוגע לשותפות הגורל האישית.

בהעדר הסכם רכושי בין בני זוג ידועים בציבור קובע בית המשפט הלכות מאוד קיצוניות של שותפות רכושית וכלכלית ומעניק לידועה בציבור גם זכויות וחובות אשר נלמדים מאורח החיים שהם מנהלים. ישנם מקרים בהן ידועה בציבור יכולה לזכות בזכויות רבות ורחבות יותר מזכויותיה של אישה נשואה שכן על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף – אשר הינה הלכה פרי פסיקה ואילו על בני זוג נשואים חל חוק יחסי ממון.

באם הידועה בציבור נתמכה בבן זוגה במשך 30 שנות קשר במהלכן הוא היה אחראי לפרנסתה – בין במלואה ובין בחלקה, בן הזוג אינו יכול להתנער מאחריות זו לחלוטין והוא עשוי להיות מחויב במזונותיה או לכל הפחות ב"מזונות שיקומיים".

העובדה שבני זוג ידועים בציבור לא ערכו טקס של נישואין, אינה גוררת בהכרח קיומן או היעדרן של חובות אזרחיות בין הצדדים. ידועה בציבור יכולה לבסס את זכותה למזונות מכוח הסכם- בין אם נערך הסכם רשמי ובין אם נערך הסכם מכללא שניתן ללמוד כתוצאה מהתנהגות הצדדים והתנהלותם האישית ובין אם מכוח עקרון תום הלב שממנו לומדים על התלות הכלכלית שהייתה קיימת בין בני הזוג ידועים בציבור.

כמובן שכל מקרה נבדק בהתאם לנסיבותיו. בית המשפט עושה את האיזון בין הנסיבות המיוחדות של כל תיק ותיק וקובע את הזכאות למזונות, סכום המזונות ומשך התקופה בה יחויב בן הזוג במזונות בהתאם

אמנם הבסיס החוקי מפנה את הדיון לדין הדתי, המחייב את האב לכלכל את ילדיו אפילו אם הוא עני או נכה או חיי מקצבה, אך כיום, בפועל ישנה זליגה לכיוון השוויון המהותי בין אבות לאימהות. אמנם ההלכה הבסיסית המחייבת את האב לשאת באופן בלעדי בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עדיין קיימת, אך בתי המשפט נוהגים לצמצם את הרכיבים הנכנסים לגדר "הצרכים ההכרחיים" אשר מעבר להם חייבים ההורים "מדין צדקה" בהתאם ליחס הכנסותיהם. מגיל 15 ועד גיל 18 כל החיובים הינם בהתאם ל"דין צדקה" בלבד.

מזונות ילדים משולמים עד גיל 18 או עד סוף התיכון. מהגיוס לצה"ל ועד סוף שירות החובה משולם סך של 1/3 מסכום המזונות הבסיסי.

מאחר ומזונות ילדים תלויים בצרכיהם ובמצבם הכלכלי של ההורים, נושא זה הינו נושא פתוח המאפשר פנייה לבית המשפט באם התרחש שינוי נסיבות.

כיום בתי המשפט פוסקים סכום בסיס מינימלי הנע בין 900-1800 ₪ בתלות באזור המגורים של המתדיינים ובתלות במספר הילדים במשפחה. לסכום זה מוסיפים מדור- חלק יחסי בהוצאות הבית לרבות שכר דירה- שוב בהתאם למספר הילדים במשפחה וכן הוצאות מיוחדות אשר בדרך כלל מחלוקות בחלקים שווים בין ההורים.

גלילה לראש העמוד