Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מודלים להעברת עסקים משפחתיים

העברה בין דורית נוגעת בין היתר לרצון של חברות משפחתיות לגדל דור המשך מתוך המשפחה שבבוא העת יקבל את מושכות ניהול החברה המשפחתית לידיו.

ישנם לא מעט סיכונים וחששות העומדים בפני חברות משפחתיות בדרכן לביצוע העברת הניהול לידי הדור הבא כגון: פערי דורות תפיסתיים ביחס לאופי הניהול; חשש מכך שהדור הצעיר לא ישקיע מספיק בהכשרה ובלימוד כיוון שיודע מראש שירש בעתיד את ניהול העסק ולכן בסופו של דבר המנהל "מתוך המשפחה" יהיה מנהל פחות טוב ממנהל חיצוני שימונה לאחר שהוכיח עצמו. מנגד, ניתן לטעון כי דווקא בן ממשיך בעסק משפחתי, החש כי כל מורשת העסק המשפחתי וניהולו וכל מה שהוריו ולעיתים גם סביו עמלו לאורך השנים מוטל עתה על כתפיו, דווקא הוא יעשה כל שביכולתו על מנת להוכיח את עצמו ולהיות המנהל הטוב ביותר עבור העסק. הגיוני כי מחויבותם של בני משפחה לניהול העסק המשפחתי תהא על פי רוב גדולה ממחויבותו של אדם זר לניהול העסק. עם כי ישנם גם יתרונות בניהול חיצוני כגון ביצוע מהלכים קריטיים וקשים לחברה, מהלכים שלעיתים בן משפחה יתקשה לעשותם והימנעותו מעשייתם תיפגע בפועל בחברה.

ישנם מודלים שונים של העברת עסקים משפחתיים מדור לדור. בין היתר ישנו מודל "הבן הממשיך" שיורש את ניהול החברה ונכנס בנעלי הדור הקודם. מדובר על בן משפחה שממשיך את שושלת ניהול העסק המשפחתי. לעיתים נעשה הדבר כאשר הדור הוותיק "מעביר את שרביט הניהול" או את "המושכות" לדור הצעיר בהדרגתיות ולאט לאט מטפח אותו ומכניס אותו לניהול העסק. כלומר, הדור הצעיר גדל בעסק, מתקדם בתפקידי הניהול במקביל להתפתחותו המקצועית ובבוא העת מקבל את ניהול עסק בכללותו. ולעיתים מודל ה"בן הממשיך" נעשה רק לאחר עזיבת הדור הקודם את ניהול העסק, קרי, דור ההמשך יורש את הניהול או אפילו נכנס לעסק/לחברה רק עם פרישת הדור הקודם. במסגרת מודל זה יש להתחשב אף במקרים בהם בן אחד יהיה ממשיך בניהול העסק ואופן פיצויים של הילדים האחרים שאינם משולבים בעסק. כלומר בן אחד ממשיך בעסק ויתר הילדים מפוצים כספית.

מודל נוסף מתייחס להבדל שבין הבעלות בעסק לניהולו – על-פי מודל זה גם אם אין "בן ממשיך" לניהול העסק המשפחתי העסק עדיין נשאר בבעלות המשפחה ובני המשפחה מקבלים את ההחלטות המהותיות הקשורות לו, אולם אדם חיצוני ומקצועי הוא שמנהל את העסק המשפחתי בפועל. מודל זה עדיין משאיר את הכוח במשפחה אך הניהול בפועל מופקד בידיו של מנהל מקצועי שאיננו מהמשפחה.

ישנם כותבים אשר מנו והגדירו מודלים נוספים כגון מודל "היועץ-המשקיף" שהינו מודל ביניים בעסקים משפחתיים שונים. על פי מודל זה עם העברת העסק לניהולו של בן משפחה מהדור הצעיר או ניהול חיצוני, מייסד החברה הופך למעשה למעין יועץ של החברה. בפועל הניהול עובר בכללותו לידי הילדים או המנהל החיצוני אולם למייסד שמור תפקיד סמלי אשר יאפשר לו להמשיך ולהרגיש חלק מהעסק.

מודל נוסף שהוגדר על-ידי כותבים שונים הינו מודל "חלוקת העסק". הכוונה במודל זה הינה כי עם העברת העסק לדור הבא כל אחד מהבנים הממשיכים בעסק יקבל לידיו חלק מסויים מהעסק. הכוונה היא חלוקת העסק לעסקים נפרדים כשכל בן משפחה יקבל לידיו חלק מהעסק המתאים ומעניין אותו ובכך ימקסם את החלק הספציפי הזה וכן יביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את יכולותיו האישיות והמקצועיות.

כיום יותר ויותר משפחות בוחרות להעביר את העסק המשפחתי באופן מדורג ובשלבים ולא לעשות זאת בבת אחת. היתרונות הטמונים בהעברה איטית והדרגתית הן ההזדמנות הניתנת לבעלי החברה להדריך ולחפוף את הדור הבא ולדור הבא האפשרות ללמוד ולהפנים את אופן התנהלות העסק. בחירת מודל ההעברה המתאים לעסק המשפחתי ותכנון ארוך טווח של אופן ההעברה העתידית יביא ליצירת ודאות וביטחון בניהול החברה.

גלילה לראש העמוד