Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מהי צוואה

צוואה הינה חוזה חד צדדי עתידי שבו מביא עורך הצוואה לידי ביטוי את רצונו האישי והפרטי ללא תלות ברצונו של אדם אחר. הצוואה מהווה ביטוי לאוטונומיית הפרט לקבוע מה יעשה ברכושו עם לכתו מן העולם. חלק מאוטונומיה זו בא לידי ביטוי בזכותו של המצווה לשנות צוואתו בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. חופש הציווי הינו עקרון יסוד העומד בבסיס דיני הירושה והוא מבקש להעניק למצווה את החופש המוחלט לקבוע למי להעביר, מה להעביר ואיך להעביר את נכסיו לאחר מותו.

שליטה לעומת חופש– אחד האתגרים של הנתינה היא המאבק הידוע בין שליטה לחופש, מצד אחד אנחנו תמיד רוצים שהילדים שלנו יהיו חופשיים, יתנסו, ילמדו, יצליחו ולפעמים יכשלו. מצד שני, אנחנו רוצים לשמור על כך שלא יכשלו יותר מדי, שהכשלון לא יותיר אותם חסרי כל, ובדרך כלל גם יש להם כבר היסטוריה, שאותה אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה הם החולשות שלהם, ורוצים להגן עליהם. אנחנו רוצים לשלוט בהענקה ובמה שהילדים שלנו יעשו עם הכסף שלנו, אותו צברנו שקל לשקל בשביל שיהיה עבורם קרש הקפיצה לחיים.

הוגן לעומת שווה– ילדים שונים זה מזה, טובתו של ילד אחד לאו דווקא זהה לטובתו של ילד אחר. יש ילדים שיודעים וקיבלו הכשרה כיצד להתעסק עם כספים, יש ילדים שיש להם "חורים בין האצבעות" מהם ה"כסף בורח". לא תמיד הוגן הוא שוויוני, ולא תמיד השוויון עומד בקנה אחד עם טובתו של כל ילד וילד- זהו אחד האתגרים הגדולים של הנתינה. האתגר הגדול ביותר של להכיר את המקבלים כדי להתאים להם את את הנתינה בדרך מושכלת- זה אתגר שמלווה בהרבה בחינה עצמית והידברות.

ישנם ארבע סוגי צוואות – צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע.
לכל אחד מהסוגים השונים ישנן דרישות צורניות וכללים מהותיים לעריכתה. על מנת שלצוואה יהא תוקף מחייב יש לעמוד בדווקנות על הכללים המנויים בחוק.

לכל אדם ישנה הזכות לערוך צוואה. באם אדם ערך צוואה רכושו יועבר ליורשיו בהתאם לצוואתו ולא בהתאם לחלוקה בחוק.
בישראל אין שיריון של חלקים מהירושה לטובת בני המשפחה ולכל אדם יש זכות להוריש את רכושו בצוואה לפי שיקול דעתו ורצונו החופשי.

גלילה לראש העמוד