Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מהי ירושה

ירושתו של אדם היא מכלול נכסיו כפי שהיו בבעלותו בעת מותו. נכסי אותו מנוח קרויים "עיזבון" והם מהווים את ירושתו של המנוח. יצוין כי לא כל רכושו וזכויותיו של המנוח נכללים בגדר עזבונו וישנם דברים המוחרגים מעזבונו של אדם.

עם פטירתו של המנוח יורשיו הופכים להיות בעליו של הרכוש שהותיר אחריו המנוח וזאת כיורשים על-פי דין בהתאם לחוק הירושה או כזוכים מכח צוואה באם הותיר אחריו המנוח צוואה.
חוק הירושה קובע כי בהעדר צוואה יחולק רכושו של אדם כדלקמן:

  • אם יש לו ילדים ובת זוג- מחצית תקבל בת הזוג ובמחצית השניה יתחלקו ילדיו בחלקים שווים ביניהם.
  • אם אין לו ילדים- 2/3 תקבל בת הזוג וב-1/3 הנותר יתחלקו בין ההורים של המנוח בחלקים שווים ביניהם.
  • אם אין בת זוג, ההורים יתחלקו בחלקים שווים בעזבון.
  • אם אין הורים- אז הצאצאים של אמא והצאצאים של האבא מתחלקים בעזבון בחלקים שווים ביניהם. אם אין אף קרוב משפחה- המדינה יורשת.
גלילה לראש העמוד