Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

מהו עסק משפחתי

מורשת, מורשה, הורשה – מאחורי כל אלה קיימת היסטוריה ארוכה של משפחה, סיפור חיים, שמחה וכאב – כל אלה הם חלק בלתי נפרד ממה שנקרא בספרות המקצועית "מעגל הנתינה".

לישראלי שמבקש היום להתמודד עם האתגרים של נתינה והעברה בין-דורית בחיים של רכוש, של עסק או של עסק משפחתי אין דוגמא ומודל – אין לו ממי ללמוד איך נותנים או איך נותנים נכון. על-פי רוב הוא לא ראה את הוריו מבצעים העברה בין דורית מושכלת ונכונה, והוא לא מכיר או יודע את הטכניקה. לעיתים רבות הוא אף לא יודע שישנם אנשים שתחום התמחותם הייחודי הוא סיוע בתכנון נכון של ההעברה הבין-דורית. 

שותפות היא תאגיד של כמה משפחות. ההסכמים השונים המסדירים את אופן התנהלותה של החברה המורכבים בין היתר מתקנון החברה, הסכמי שותפויות, הסכמי בעלי מניות וכדומה הם עמוד השדרה של החברה עליו נשענת החברה. האופן שבו ניתן להבטיח כי החברה תתפקד באופן אופטימלי היא על-ידי התאמתם של אלו למכלול ההיבטים בחייו של אדם. הדרך לעשות זאת היא על-ידי עריכת מערך של הסכמים וחוזים, אישיים ועסקיים אשר יביאו לידי ביטוי את ההבנה כי לעסק משפחתי או לשותפות שאינה מבוססת על קשרי משפחה יש השלכות על המשפחה של כל אחד מהשותפים, וכן כי לשינויים בתוך המשפחה יש השפעה על העסק או השותפות העסקית.

חברה משפחתית או עסק משפחתי הינה חברה שכל חבריה או חלקם הינם בני משפחה. נתונים סטטיסטיים מלמדים כי אחוז ניכר מהעסקים המשפחתיים אינם שורדים מעבר בין דורי. אחוז גבוה מהעסקים המשפחתיים אינם שורדים מעבר בין דורי אחד ואחוזים בודדים בלבד מהעסקים המשפחתיים מצליחים להעביר את הניהול והשליטה בעסק מדור שני לדור שלישי. הסיבות רבות ואף משתנות ממקום למקום בעולם וכן קשורות קשר ישיר לאופי המשפחה והחברה הספציפית. החיבור שבין המישור המשפחתי לעסקי מעניק לאותן חברות משפחתיות את כוחן ויתרונן בשוק, מאידך, באותו אופן חיבור זה עלול להיות גם נקודת התורפה של אותה החברה. הדרך להעצים את החיבור המשפחתי והעסקי כך שישרת ויקדם את החברה המשפחתית היא על-ידי תכנון קפדני וניהול של הסיכונים אליהם חשופים העסקים המשפחתיים ומניעת סיכונים אלו.

גלילה לראש העמוד