Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

חסמים וסיכונים בעריכת צוואה

את החסמים והסיכונים העלולים לסכל עריכת צוואה ניתן לסווג לשניים, "חסמים פנימיים" של עורך הצוואה ו"סיכונים חיצוניים" המשפיעים על עורך הצוואה.

במסגרת החסמים "הפנימיים" ניתן להבחין לא פעם בקושי פסיכולוגי של המצווה להביא עצמו לכדי עריכת הצוואה בייחוד אם מדובר באדם בריא ולא מבוגר. הקושי הפסיכולוגי נובע מהתמודדות עם שאלות מורכבות כגון "מה אם אמות מחר?..; מה יהיה לאחר מותי?.." וכדומה. חסם פנימי נוסף הוא התפיסה השגויה כי רק בעלי ממון רב נדרשים לערוך צוואה. אולם, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה לפיה יותר ויותר אנשים מבינים כי הצורך בעריכת צוואה אינו תקף אך לבעלי ההון והממון אלא הוא מהלך הכרחי, אחראי וחכם עבור כל אדם.

במסגרת הסיכונים "החיצוניים" ניתן למנות לחצים ישירים ועקיפים שהסביבה מפעילה על עורך הצוואה לצוות כך או אחרת. מדובר בהשפעות חיצוניות חזקות שלעיתים יביאו אדם להימנע מעריכת צוואה וזאת כדי להימנע מעימות או מחוסר נעימות מול בני משפחתו.

כיום יותר ויותר אנשים מבינים כי עריכת צוואה, גם בגילאים צעירים, יש בה כדי ליצור ודאות, לסייע בהיערכות נכונה של המשפחה ושל העסק לעתיד לבוא ולמעשה מונעת את הסכסוך העתידי ולא יוצרת אותו כפי שלעיתים טועים לחשוב.

סיכון נוסף הטמון באתגרים שבין אדם לצוואתו ועולה לא מעט בפגישות הייעוץ לקראת עריכת צוואה הינו מצב בו עורך הצוואה מביע חשש כי הילד-יורשו לא יוכל להתמודד עם העושר והרכוש "שיפול" לידיו עם מות המצווה. עבור מקרים אלו ואחרים ניתן לערוך צוואות חכמות.

ניתן להפחית את המתחים המשפחתיים והלחץ סביב הצוואה והאמור בה על-ידי חשיפתה בפני בני המשפחה. רבים בוחרים לחשוף בפני ילדיהם, הזוכים, את תוכן הצוואה עוד בחייהם וזאת על מנת שידעו את שמצופה מהם וסף הלחץ והחרדה סביב הוראות הצוואה ירד. הדבר אף יטיב עם העברת ניהול העסק המשפחתי באם קיים באופן טוב ויעיל יותר.

מהי צוואה חכמה?

צוואות חכמות מטרתן לספק למצווים פתרונות יצירתיים ומעשיים להורשה חכמה שתשרת את טובת היורשים וטובת העסק.

פעמים רבות צוואות אלה מושתתות על מנגנון של קרן נאמנות אשר שומרת ומנהלת את כספי העיזבון עבור אותו יורש עד הגיעו של היורש לגיל מסוים עליו מורה המצווה בצוואתו. במסגרת הצוואה החכמה מציין המצווה באופן מפורט, מדוקדק וברור כיצד הוא מבקש כי תנוהל קרן הנאמנות.

השילוב בין חוק הנאמנות וחוק הירושה – במסגרת צוואתו יכול אדם להורות כי היה וילך לעולמו בטרם הגיע מי מיורשיו לגיל מסוים הוא מצווה כי תוקם קרן נאמנות על שמו של היורש וזאת כ"הקדש פרטי" בהתאם לאמור בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979. פרק ב' לחוק הנאמנות, עוסק בנאמנות על-פי כתב הקדש. בהתאם לסעיף 17 לחוק הנאמנות הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת, להלן – הקדש, טעונה מסמך בכתב שבו יביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע את מטרותיו, נכסיו ותנאיו של ההקדש. עוד קובע הסעיף כי צוואה יכולה להוות מסמך מכוחו יווצר הקדש פרטי ותוקם קרן נאמנות עבור הנהנים/הזוכים.

גלילה לראש העמוד