Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

חטיפת ילדים ואמנת האג

נושא החטיפה מוסדר בישראל על ידי הסכמים להחזרת ילדים חטופים ואמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל ביחד עם מדינות נוספות רבות.

חטיפת ילדים הינה מקרה בו אחד ההורים מבקש לעזוב עם הקטין לחו"ל מבלי כל כוונה להחזירו לישראל, וזאת ללא הסכמת ההורה השני וללא פניה לבית המשפט בעניין (תביעת הגירה).

אמנת האג אומצה בחוק הישראלי ב"חוק החזרת ילדים חטופים [מקרים מיוחדים]". האמנה קובעת סדרי דין מקוצרים לדיון במקרים בהם ילדים נחטפו לישראל ממדינות אחרות.

במצב הפוך, כאשר הילד נחטף מישראל וההורה שנשאר בישראל מבחין כי ההורה השני חטף את ילדו לחו"ל וכי אין בכוונתו לחזור, יהיה עליו לפעול במהירות הבזק במדינה אליה נחטף הקטין. מדינת ישראל מסייעת להורים בניהול ההליכים המשפטיים בחו"ל, ברם זוהי תביעה אזרחית שצריכה להיות מוגשת בבית המשפט הזר ומומלץ להיעזר במקרים כאלה, פרט לעו"ד לדיני משפחה ישראלי, גם בעו"ד לדיני משפחה מהארץ אליה נחטפו הקטינים כדי להבין את הפרוצדורות הקבועות בחוק שם לניהול ההליכים המשפטיים.

הליכי החזרת ילדים חטופים קלים יותר במדינות החתומות על אמנת האג שכן מדינות אלו מחויבות בניהול ברור והליך משפטי מזורז. במדינות אשר אינן חתומות על אמנת האג הפרוצדורה ארוכה יותר ועלולה לסכל את עצם החזרת הקטין לישראל.

גלילה לראש העמוד