Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

העברה בין – דורית של עסק משפחתי

ההגנה על עסק משפחתי במהלך מעבר בין דורי חייבת לבוא לידי ביטוי במספר רבדים.

המעבר הבין דורי מתבצע לרוב במספר שלבים. ראשית, יש לערוך תוכנית כללית במסגרתה יפורטו שלבי ההעברה הבין דורית ולוחות הזמנים. החל בריכוז, הבנת ומיפוי צרכי החברה, נכסיה, השקעותיה וכד' וכלה בהבנת צרכי המשפחה ויכולותיה האובייקטיביות.

שנית, לאחר תכנון כללי יש להעמיק את הבחינה של כל רובד בנפרד, הרובד המשפחתי והרובד העסקי. במסגרת בחינה זו של הרובד המשפחתי יש לבחון את צרכי המשפחה, בני המשפחה יכולותיהם הניהוליות וכישוריהם בכל הנוגע לניהול העסק, רצונותיהם ושאיפותיהם בנוגע להמשך קיום החברה המשפחתית וכדומה. במסגרת בחינת הרובד העסקי, יש לבחון מהם נכסי החברה ולפרטם, יש לבצע הערכות שווי של החברה, בחינת תקנונה וההסדרים הפנימיים בה וכדומה. שלישית, לאחר שישנה תמונת מצב עדכנית לגבי העסק המשפחתי והמשפחה עצמה יש לחשוב מהם השינויים שמבקשים לבצע בחברה ולבנות תוכנית מפורטת לביצוע שינויים אלה בעסק המשפחתי. לאחר גיבוש תוכנית יש לעבור לשלב הביצועי שבו למעשה יערכו הסכמים והסדרים פורמליים כגון, צוואות, תקנונים והסכמי ממון אשר מטרתם להבטיח הגנה הן על העסק המשפחתי והן על בני המשפחה השונים מפני הסיכונים הטמונים בהעברה הבין דורית ואף סיכונים המצויים בשינויים משפחתיים שאינם העברה בין דורית (כגון: גירושין, פטירת שותף, אובדן כושר השתכרות וכדומה).

גלילה לראש העמוד