Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

העברה בין – דורית בחיים

הורשה והעברה בין-דורית הינם תהליכים משפחתיים מורכבים ביותר. תהליך ההורשה משפיע לא רק על מארג חייו של המוריש אלא גם ובעיקר על מארג החיים של בני משפחתו- אלה שיורשים אותו ואלה שאינם יורשים אותו. הליכי ירושה עלולים להשפיע לא רק על בני משפחתו של המוריש אלה גם על עסקים בין אם הם עסקים משפחתיים ובין אם הם עסקים בבעלות פרטית של מספר שותפים שכל אחד מהם בעלים של משפחה.

העברה בין דורית בחיים

הורים רבים מבקשים להעניק לילדיהם מתנות או סיוע במהלך חייהם. הסכנות הטמונות בהענקות הללו הינן מגוונות.

בין היתר ניתן למנות את הסכנה שבה הילדים עלולים למכור את הנכס להפסיד מכך הן כספים והן נכסים, הילדים עלולים להעביר את הנכס בעצמם במתנה מבלי לחשוב על ההשלכות של מעשיהם או לשעבד אותו. על מנת לנסות ולמנוע את המקרים הללו יש לערוך את ההעברות הללו באופן מסודר וחכם ולהתייעץ באיש מקצוע.

באם הורה מבקש להגן על ילדיו ולא להעביר לו את מלוא השליטה על נכס הוא יכול לעשות זאת במגוון דרכים, אך חשוב להדגיש כי כל אחת ואחת מהדרכים הללו חייבת להיות בכתב. בית המשפט לא יקבל כמעט בשום מקרה הסכם בעל פה. הענקה שלא תהיה מגובה בהסכם תחשב למתנה. הורה המבקש להגן על ילדיו חייב לערוך איתם הסכם מפורש, על מנת שהסכמים אלו יהיו בעלי תוקף מחייב, ושכל הצדדים להם יכבדו את שנקבע בהם, ישנם מספר תנאים שרצוי ויחולו: הסכמים אלו צריכים להיות בכתב; התנאים הקבועים בהם צריכים להיות מפורשים וברורים; מנגנוני הפקעת המתנה צריכים להיות ברורים; בהתאם לאופי ההסכם ולתוכנו במידה ויש צורך בכך יש לרשום הערות אזהרה בלשכת המקרקעין; על מנת לתת להסכם משנה תוקף יש לחתום עליו בפני נוטריון.

גלילה לראש העמוד