Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הסכמי מתנה

הסכמי מתנה נפוצים מאוד בתוך תאים משפחתיים. מתנה היא הקנייה של נכס או התחייבות להקנות נכס הנעשית עוד בחייו של הנותן וללא תמורה. מתנה עשויה להפוך לבלתי חוזרת עם הענקתה.

על כן, קיימת חשיבות רבה לערוך הסכם מסודר אם הנותן מבקש להותיר בידיו אפשרות לחזור בו בעתיד מהמתנה (למשל, ביטול מתנה לכלה או חתן עקב גירושין).

החוק מכיר בהעברות מסוג זה, הקרויות מכר ללא תמורה, ואף מקל במיסוי עליהן. על מתנה שהיא נכס מקרקעין, חלים גם חוק המקרקעין וגם חוק המתנה.

ההתחייבות לתת מתנת מקרקעין דורשת מסמך בכתב, והדרך השכיחה לעשות זאת, היא באמצעות עריכת הסכם מתנה בין המקבל לנותן, עריכת תצהירים של נותן ומקבל המתנה ומתן ייפוי כוח המאפשר להעביר את הזכויות בטאבו על שם מקבל המתנה. אך מה קורה אם מייד עם העברת הבעלות בנכס על שם בתכם האהובה, תסתכסכו והיחסים יתקררו? האם תוכלו להתחרט, לחזור בכם מן המתנה, לבטלה ולהחזיר לבעלותכם את השי יקר הערך?

כיוון שהבעלות בנכס מקרקעין עוברת תמיד רק עם רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), הרי שגם המתנה מועברת במלואה, רק עם גמר הרישום בטאבו על שמו של מקבל המתנה.

"עם העברת הנכס נרשמה בטאבו על שם מקבל המתנה, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי להחזיר את הגלגל אחורה". אולם, כל עוד לא בוצע בפועל רישום המקרקעין על שם מקבל המתנה, מדובר בהתחייבות לתת מתנה בלבד, שממנה יוכלו עקרונית ההורים (נותני המתנה) לחזור בהם, בכפוף לתנאים שבחוק המתנה – למשל בגין התנהגות מחפירה של הבת כלפיהם, או עקב הרעה ניכרת במצבם הכלכלי.

גלילה לראש העמוד