Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הסכמי ממון

אחד הכלים המרכזיים שמאפשרים להגן על המשפחה מפני עסק ועל עסק מפני בעיות אישיות שיכולות להתעורר בין השותפים ובני זוגם הוא הסכם הממון. להסכם זה ישנה חשיבות דו צדדית- הגנה על המשפחה מחד והגנה על העסק מאידך.

הסכם ממון הינו הסכם המסדיר את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידת הצדדים כתוצאה מגירושין או מפטירה, בנוסף זהו חוזה המגדיר מה יהיה תוכן ועומק השיתוף בין בני הזוג במסגרת החיים המשותפים. במסגרת הסכם הממון ניתן להסדיר בין בני זוג את אופן חלוקת העסק במקרה של פרידה או פירוק השותפות בעסק. ניתן לקבוע במסגרתו הפרדה רכושית או אופן חלוקה מסויים שישקף את אומד דעתם של הצדדים בנוגע לשיתוף או אי שיתוף ברכוש ובכך ליצור ודאות ויציבות.

עריכת הסכמי ממון המגינים על ההון המשפחתי יכולה להפחית את הסיכוי להתדיינויות ארוכות בבית המשפט ובכך למנוע מהצדדים נזקים כלכליים ואישיים הכרוכים בהתדיינויות מסוג זה. בנוסף, הסכם הממון יוצר ודאות ויציבות במערכת היחסים הזוגית ומונע מצבים של סחיטה במצבי פרידה. להסכם הממון יתרונות רבים נוספים, לרוב מדובר ביתרונות הקשורים לבניית האמון בין בני הזוג, ליצירת ודאות ויציבות ולחיסכון כלכלי (מונע התדיינויות, עוזר בתכנון מס חכם וכדומה).

גלילה לראש העמוד