Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הסכמי גירושין

במשרדנו תיקים עבי כרס הממלאים מדפים שלמים של זוגות שלא הצליחו להשכיל לסיים את מערכת היחסים הזוגית שלהם בהסכם גירושין כולל. הסכם גירושין הוא הדרך הטובה ביותר, הנכונה ביותר, המהירה ביותר והזולה ביותר לסיים את מערכת היחסים הזוגית.
הסכם גירושין מהווה אפשרות רלוונטית לכל אורך הליך הגירושין. ניתן לגבש הסכם גירושין באמצעות הליך גישור, באמצעות מו"מ ישיר בין בני הזוג אשר יוביל להסכמות בשלושת הנושאים המרכזיים בהם עוסק הסכם הגירושין. את ההסכמות יש להביא לעו"ד על מנת שינסחם בשפה משפטית ולאשרם בבית המשפט. ניתן לערוך מו"מ בין עורכי דין ללא תביעות והליכים בבית המשפט וניתן לערוך מו"מ ולגבש הסכם גירושין כולל גם לאחר פתיחת הליכים משפטיים. לעיתים רבות הליכים משפטיים נפתחים כצעד טקטי, כדי לתפוס סמכות שיפוט או כדי להפעיל לחץ על הצד השני. ברם, ידוע כי תמיד עדיף להגיע להסכם גירושין כולל ולא לאפשר לבית המשפט להכריע בנושאים אשר ישפיעו על כל מערך חייכם.
הסכם גירושין עוסק בשלושה נושאים מרכזיים:

  1. משמורת ילדים, החזקתם והסדרי ראייתם.
  2. מזונות- אישה וילדים.
  3. הסדרים רכושיים.
    פרט להסכם ידועים בציבור כל הסכם בין בני זוג חייב להיות מאושר בבית המשפט לענייני משפחה ולקבל תוקף של פסק דין. הסכמי גירושין והסכמי טרום נישואין אפשר לאשר גם בבית הדין הרבני. הסכם שלא אושר אינו תקף וקיימת מחלוקת אף לגבי התוקף החוזי שלו. הסכם כזה אינו ניתן לאכיפה. בית המשפט בוחן את הוראות ההסכם שמובא בפניו ומאשר רק הסכמים שברור שאינם נוגדים לא את טובתם של הילדים ולא את תקנת הציבור. במעמד אישור ההסכם בית המשפט מברר עם הצדדים את הכנסותיהם, רכושם ומוודא שההסכם שנערך הינו הסכם הגיוני, בר ביצוע ונחתם בהסכמה לאחר שהצדדים מודעים לחובותיהם וזכויותיהם.
גלילה לראש העמוד