Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הסכמי אפוטרופסות

כחלק מהתכנון המוקדם ובניית תוכנית משפחתית כוללת שמטרתה למנוע סכסוך במשפחה, ניתן להגיע ולגבש מראש, הסכמי אפוטרופסות מוגדרים ומוסכמים על כל בני המשפחה.

במסגרת הסכמים אלו ניתן להגיע בהסכמת בני המשפחה וההורים על זהות האפוטרופוס ניתן לקבוע כי כל האחים יהיו או כי רק אח אחד ואת אופן ההחלפה שלו, ניתן לקבוע מנגנון לקיחת החלטות במקרה של אפוטרופסות טיפולים רפואיים, ומימון צרכים שונים של החסוי ושל בני המשפחה השונים.

ישנו יתרון ברור ומובהק לטפל בכל ההחלטות החשובות שקשורות לכבודו של אדם, אחריותו על גופו, זכותו להזדקן בכבוד וברווחה כלכלית מראש ולכן מומלץ מאוד, למרות הקושי הרגשי הכרוך והטמון בכך לערוך שיחה עם בני המשפחה ולהגיע להסכמות בעניין מראש ובכתב מגובה באישור עורך דין, ולעיתים גם באישור נוטריוני למסמכים הנדרשים.

גלילה לראש העמוד