Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הסכם הגירה

כאשר אחד מההורים מבקש לעבור להתגורר יחד עם הילדים המשותפים במדינה אחרת עולה שאלת ההגירה. מבחינת בתי המשפט מרכז חייו של כל ילד אשר חי בישראל הינו במדינת ישראל ועל מנת לאפשר לו לצאת ממדינת ישראל ולעבור להתגורר בארץ אחרת נדרשת הסכמת שני ההורים אשר הינם אפוטרופוסים טבעיים של הילדים. כל פעולה שלא בהסכמה מהווה חטיפת ילדים (ראה הרחבה נפרד).

במידה ואין הסכמה בין ההורים בנוגע למעבר המגורים מחוץ למדינת ישראל על ההורה המבקש להגר להגיש תביעת הגירה לבית המשפט המוסמך- בדרך כלל- בית המשפט לענייני משפחה.

על הסכמי הגירה לדון במכלול זכויות ונסיבות אשר אינן צפויות לשני הצדדים ועליהם להיות מפורטים וברורים.

על הסכמי הגירה לעסוק בהגדרת מרכז החיים של הקטינים- באופן זמני ובאופן קבוע, בחינוכם של הקטינים ודרך לקבלת החלטות בנוגע לחינוך- לפני ההגירה ואחרי ההגירה, תקופת ההגירה, הסדרי ראיה במהלך תקופת ההגירה- בחופשות, בחגים, בארץ ההגירה ובארץ המקור, שמירת קשר- טלפונים, וידאו קונפרנס, תשלום מזונות- היקף התשלום, נשיאה בהוצאות ומימון הסדרי הראיה וכמובן בטוחות לקיום ההסכם והענקת סמכות שיפוט מכח ההסכם.

הסכמי הגירה יש לאשר הן בארץ המקור ומומלץ לאשר אותם גם בארץ אליה מהגרים. כאשר בית המשפט מאשר הסכם הגירה הוא בוחן את טובתם של הקטינים ובמידת הצורך מפנה את הצדדים אף ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה בה ישנם עובדים סוציאליים לבחינת ההסדרים שגובשו ולאישורם על ידם.

גלילה לראש העמוד