Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הלכת השיתוף בין בני זוג נשואים וידועים בציבור

הלכת השיתוף הינה פרי חקיקה שיפוטית, קרי, מכוח הפסיקה, ומהותה היא כי לבני הזוג זכויות משותפות שוות ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים שלהם.
הלכת השיתוף נקראת גם חזקת השיתוף. מדובר על חזקה הניתנת לסתירה. על-פי החזקה, בני זוג שחיו יחד חזקה כי הזכויות שצברו הינן זכויות משותפות לשניהם וזאת כל עוד לא הוכחה כוונה אחרת של בני הזוג.

זכות השיתוף מתגבשת רק בעת שהקשר הכלכלי בין הצדדים מגיע לסיומו ורק כאשר ישנה עילה לפירוק השיתוף.
נכסים המשמשים את המשפחה כגון דירת המגורים נכללים במובהק במסגרת חזקת השיתוף, אולם גם נכסים אחרים נכללים פעמים רבות במסגרת החזקה, לדוגמא: זכויות סוציאליות שנצברו במהלך החיים המשותפים.

הזוגות עליהם חלה הלכת השיתוף:
זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 – הלכת השיתוף משקפת את המצב שהיה קיים טרם חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי ממון חל רק על זוגות שנישאו לאחר ה-1.1.74. הזוגות שנישאו טרם מועד זה חלה עליהן הלכת שיתוף הנכסים.
ידועים בציבור – על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף. לאורך השנים בתי המשפט השוו את החובות והזכויות של ידועים בציבור לאלו של זוגות נשואים. מתוך ראיה ערכית ורצון ליצור ודאות גם במערכות יחסים של ידועים בציבור ומתוך תפיסה ערכית של שוויון וצדק החילו על הידועים בציבור את הלכת השיתוף בנכסים.

גלילה לראש העמוד