Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הליכי מינוי אפוטרופוס

מעגל החיים הטבעי גורר לא מעט מקרים בהם יש צורך בטיפול סיעודי באדם בגיר, בין אם עקב גילו, בין אם עקב מצבו הנפשי ובין אם עקב מצב רפואי. בגירים אלו בד"כ אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם האישיים והכספיים, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה למנות אפוטרופוס לאנשים בגירים ולהגדיר את תקופת המינוי והיקפו.
חשוב לדעת כי ישנם אנשים אשר משמשים כאפוטרופוסים לבגירים אך לא קיבלו מינוי בית משפט- לאנשים אלו אותה חובה אישית, מוסרית וגם משפטית כמו לאפוטרופוסים ממונים.
יש מקרים בהם מפרידים בין האפוטרופסות לגוף והאפוטרופסות לרכוש בהתאם לצרכים ולנסיבות החיים של הקשיש. אפוטרופוס יכול להיות גוף ממונה, אדם זר או קרוב משפחה. כאשר קיימת מחלוקת בין בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס, בית המשפט נעזר בשירותי הרווחה ועשוי למנות אדם גם ללא הסכמה של כל בני המשפחה.
האפוטרופוס רשאי לבצע פעולות שוטפות כגון ביצוע תשלומים, קבלת הכנסות וכו', הקשורות לחסוי. על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט על מנת לקבל אישור לביצוע פעולות מסוימות כגון מכירת נכס נדל"ן, מכירת דירה, השכרת דירה או נכס אחר. האפוטרופוס זכאי לקבל שכר עבור עבודתו, כפי שאושר על ידי בית המשפט.

ניצול לרעה של קשישים

תוחלת החיים הגדלה מובילה לעלייה באוכלוסיית הקשישים בישראל, אוכלוסייה אשר בחלקה חשופה לתופעות קשות של התעללות פיסית, הזנחה ופגיעה עליהן שומעים שוב ושוב בכותרות.
קיימות שיטות שונות של ניצול אך מטרתן אחת- להביא לניצול כלכלי- ניצול כספו ורכושו של הקשיש וזאת באמצעות מעשים של בידוד, יצירת תלות מוחלטת, מצוקה נפשית והשפלה.

המודעות לתופעה כשלעצמה והסיוע של המשפחה הקרובה מהווים חלק נכבד מהפתרון אך לפעמים הניצול מתרחש בתוך המשפחה.

מדינת ישראל חוקקה מספר חוקים שמטרתם להגן ולקדם את זכויות הקשישים בארץ.

החוק החשוב ביותר הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – החוק מעניק הגנה משפטית במקרים בהם הקשיש אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, הן הכספיים והן האישיים והוא מעניק לכל אדם את האפשרות לפנות ללשכות הרווחה בעניינם של קשישים או אף במקרים חריגים לבית המשפט.

חוק חשוב נוסף הוא החוק למניעת אלימות במשפחה, למרבה הצער, רוב המקרים של התעללות בקשיש נגרמים ע"י בני משפחת הקשיש עצמו, החוק חוקק בשנת 1991 ומטרתו הגנה נוספת על קשישים שהינם קורבנות לאלימות נפשית, רוחנית ו/או פיסית. החוק מאפשר הרחקה פיסית של בן המשפחה המתעלל ע"י צו בימ"ש, מהקשיש.

חוק למניעת הטרדה מאיימת מאפשר אף הוא הרחקה פיסית של המתעלל מהקשיש, אף אם אינו בן משפחתו. קיימים חוקים נוספים שמטרתם לשמור/להגן על זכויות הקשישים כגון: "חוק הגנה על חוסים" ;"חוק האזרחים הותיקים";"חוק הביטוח הלאומי";"חוק פיקוח על המעונות" גם במסגרת החוק הפלילי ("חוק העונשין") ישנה התייחסות לחובת דיווח על התעללות בקשישים בבית או במוסד כמו"כ מונה החוק סדרה של עבירות פליליות הנוגעות גם לקשיש והעונשים החלים עליהן.

תביעות להשבת כספים וזכויות לקשישים

במדינת ישראל ישנם יותר ויותר קשישים שמגיעים לבתי המשפט השונים לאחר שעברו ניצול והתעללות מצד בני משפחתם או מצד אנשים אחרים שבהם הם תלויים.

בית המשפט לענייני משפחה הינו בעל כלים אותם הוא מקבל מחוקים שונים לסייע לקשישים לקבל את כספם וזכויותיהם באם נגזלו. כמו כן, יכול בית המשפט לענייני משפחה להגן על פיסית על קשישים מכח חוקים שונים: הוצאת צו למתן טיפול -לפי חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966. התעללות בקשישים במקרים רבים נכנסת להגדרה של התעללות בחסר ישע, התעללות זו גובלת בעבירה פלילית ועונש מאסר- לפי תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. חשוב להדגיש כי לא כל איש מבוגר, או קשיש הוא חסר ישע. הוצאת צו הגנה- החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 והחוק למניעת הטרדה מאיימת התתשס"א 2001, מאפשרים הרחקה פיסית של בן משפחה מתעלל או מאיים, לתקופה קצרה יחסית (בממוצע מספר חודשים), באמצעות צו הגנה הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה. בנוסף לכך החוק מאפשר לבית המשפט לחייב את הצד הפוגע לקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.

כאשר קשיש פונה לבית המשפט בטענה כי נעשק הוא יכול לפנות בעצמו או שקרוביו יכולים לפנות בשמו. האמצעים החוקיים להתמודד עם ניצול כלכלי של קשישים הם:

אפוטרופסות במרבית המקרים קשיש אשר נפל קורבן לניצול כלכלי למעשה אינו יכול לנהל את ענייניו והדרך לסייע להם הוא להוציא מהם את הכח להתקשר בעסקאות ולהפקיד אותם לסמכות ולהגנה של אפוטרופוס.
מרבית ההליכים המשפטיים שעוסקים בתביעות השבה של כספים וזכויות של קשישים מתמקדים בהוראות חוק החוזים חוק החוזים התשל"ג- 1973 הקובע את בטלות חוזים שנעשו מחוסר תום לב תוך ניצול, טעות, הטעייה, עושק או כפייה, או חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 המגן על צרכנים מפני עסקאות שיש בהן עושק וניצול מצוקה של הצרכן.

גלילה לראש העמוד