Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הליכי כינוס אגב גירושין

נכסי מקרקעין מהווים את גולת הכותרת של הנכסים המשפחתיים. רוב רובן של המשפחות רושמות את נכסי המקרקעין על שם שני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם ובמקרים רבים הופך בית המגורים המשותף לסלע המחלוקת בהליכי הגירושין.

מבחינת המיסוי, חוק מיסוי מקרקעין קובע כי העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג, אגב גירושין, אינה אירוע מס. העברה זו מזכה את בני הזוג בפטור מלא מתשלום מס שבח.

באם בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם בנוגע למכירת הבית לאחד מהם או למכירתו במשותף לצד ג', ממנה בית המשפט גורם שלישי- כונס נכסים על מנת שימכור את הנכס בעבורם. כונס הנכסים מפרסם מודעת כינוס בעיתון, מזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס ודואג לערוך הסכם מכר. כונס הנכסים מזמין את הקונים הפוטנציאליים להתמחרות, אשר תנאי להשתתפות בה הינה הפקדת ערבון בסך של 10% משווי ההצעה.

בסיומה של ההתמחרות נקבע הרוכש של הנכס והמחיר. כונס הנכסים אשר ממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה מחויב להביא את ההסכם לאישורו של בית המשפט ולאחר מתן האישור, מסיים את הליכי המכירה והרישום של הנכס על שם הקונה.

גלילה לראש העמוד