Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הוצאה לפועל מזונות

אישה אשר מעוניינת לגבות מזונות, בין אם מזונות ילדים ובין אם מזונות אישה, לאחר שקיבלה החלטה למזונות זמניים או פסק דין סופי יכולה לפנות לשתי חלופות אפשריות, פנייה למוסד לביטוח לאומי או פנייה ללשכת ההוצאה לפועל.

באם המוסד לביטוח לאומי לא מעביר את מלוא הסכום שנפסק במסגרת ההחלטה/ פסק הדין, ניתן לגבות את היתרה באמצעות ההוצאה לפועל- מזונות.
פתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות אינה מחייבת ייצוג משפטי על ידי עורך דין. כמעט ליד כל בית משפט שלום בישראל קיימת לשכת הוצאה לפועל וניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל בכל לשכה בארץ- בהתאם לנוחיות של הזוכה.
בלשכת ההוצאה לפועל קיימים טפסים לפתיחת תיק הוצאה לפועל ויש לוודא שהטפסים נכונים, יש לצרף אליהם את ההחלטה/ פסק הדין במקור, אישור מהביטוח הלאומי שאין גבייה דרכם ויש למלא אותם בקפדנות.
תיק ההוצאה לפועל נפתח על סכום החוב הקיים במועד פתיחת התיק. ניתן לעדכן את החוב מעת לעת בהתאם לחובות חדשים הנוצרים ואף ל"שפעל" את החיוב בו באופן קבוע מדי חודש בהתאם לחיוב החודשי הקבוע אשר לא משולם.
אחרי שהוגשה הבקשה הראשונה אשר פותחת את תיק ההוצאה לפועל תפעל לשכת ההוצאה לפועל ותשלח לחייב אזהרה על פתיחת התיק ושובר לתשלום. אם לא שולם החוב לאחר 21 יום ממסירת האזהרה, ולא הוגשה על ידי החייב בקשה בטענת "פרעתי" או בקשה לעיכוב הליכים, ניתן לפעול בתיק וליזום הליכים מבצעיים כגון עיקול מקרקעין, עיקול מטלטלין, עיקול כספים בחשבונות בנק עיקול כספים אצל צד ג' או זכויות אחרות שנצברו בגופים שונים כמו המעסיק ואף משכורות.
הליכים חריגים אשר ניתן להפעיל הינם פקודת מאסר וזאת באם בתוך 21 יום ממסירת האזהרה לא נפרע החוב או לא הוגשה טענת "פרעתי" ועיכוב יציאה מן הארץ – אם מתעורר חשש שהחייב עומד לצאת לחו"ל ולסכל בכך את גביית החוב.

מבחינת סדרי הדין ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בענייני מזונות יוגשו לבית המשפט לענייני משפחה.

גלילה לראש העמוד