Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הגירת קטינים

משפטי הגירה הינם משפטים סבוכים, בהם מתנגשים אינטרסים מנוגדים זה לזה, הן של כל אחד מההורים, הן של כל אחד מילדיהם והן של הסביבה עמה ילדיהם היו בקשר תדיר.

בתיקים אלו מבקש הורה אחד להגר עם הקטינים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, הגירה שמשמעותה הינה ניתוק הקשר התכוף שהיה בין ההורה השני ובין הילד.

זכותו של ההורה המבקש להגר לתנועה, לפרנסה ולמימוש הורותו מתנגשת עם זכותו של של ההורה השני לקיום הסדרי ביקור ועם זכותם של הילדים לקיים מגע עם שני הוריהם.

במשפטי הגירה בית המשפט למעשה פועל לאיזון האינטרסים והגורמים הקשורים בתיק שנדון בפניו, לנוכח נסיבותיו המיוחדות של כל תיק ותיק.
תיקי הגירה הינם תיקים שכיחים יותר אצל זוגות מעורבים ועד כה מעטים הם תיקי ההגירה בהם לא אפשרו להורה המשמורן- המבקש להגר- להגר עם הילדים.

בכדי להכריע בתיקים מסוג זה פונה בית המשפט לקבלת חוות דעת של מומחים- פסיכולוגים ולעיתים אף פסיכיאטרים על מנת לקבוע מהי טובתו של הילד או מהי טובתם של הילדים- האם להישאר בארץ עם ההורה השני או להגר עם ההורה הראשון- על כל המשמעויות של ההגירה וקליטת הילד/ים במדינה אליה מבקשים להגר. בתיקים מסוג זה עולה מחדש שאלת המשמורת ומקבלת משמעות אחרת.

גלילה לראש העמוד