Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

הבעת דעה למינוי אפוטרופוס

כל אדם יכול להביע את דעתו בנוגע למי יהיה אפוטרופוס עליו. בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות זכאי החסוי להביע את עמדתו בבית המשפט במסגרת הליכים משפטיים שמתנהלים בענייניו בנוגע לאפוטרופסות.

היום יותר ויותר אנשים אינם מוכנים להשאיר את ההחלטה בדבר זהות האפוטרופוס עליהם בידיו של בית המשפט ומעוניינים להביע את דעתם בנוגע למי ימונה להיות אחראי על גופם ועל רכושם.

הבעת דעה זו רצוי שתחתם לפני שאדם איבד את כושר השיפוט שלו, אחרת משקלה של הבעת הדעה יהיה נמוך בהרבה. רצוי שהבעת הדעה תחתם גם מול נוטריון להגביר את תוקפה.
אדם אשר לוקח אחריות על חייו ראוי ורצוי כי יביע את עמדתו ולא ישאיר את ההחלטה לצד ג' אשר אינו מכיר אותו או את בני משפחתו. על אחת כמה וכמה כאשר ישנו סכסוך במשפחה.

משקלה של הבעת הדעה נתון לחוות דעתו של כל שופט ושופט אך בית המשפט לא יוכל להתעלם מהבעת דעה אשר נרשמה על ידי אדם אשר הינו צלול בדעתו- כאשר ישנה חוות דעת המעידה על כושרו השיפוטי ואשר מאושרת על ידי נוטריון בחתימתו.

גלילה לראש העמוד