Menu

לתיאום פגישה: 03-6477383

Menu

גביית מזונות דרך ביטוח לאומי

אישה זכאית לפנות לביטוח לאומי לצורך גביית דמי המזונות שנפסקו לה על ידי בית משפט ואשר לא שולמו על ידי בעלה/ אביהם של ילדיה וזאת בהתאם להכנסתה.

הביטוח הלאומי משלם לידי האישה/אם את דמי המזונות על פי פסק הדין/ ההחלטה במלואם או בחלקם ופועל לגבייתם מהחייב.
המוסד לביטוח לאומי קבע קריטריונים שונים בהם על האישה לפנות בעת פניה לביטוח הלאומי ויש להתעדכן בהם סמוך לפניה.
כמו כן יש להתעדכן בגובה דמי המזונות המשולמים שקבועים בתקנות הביטוח הלאומי וכפופים לרמת ההכנסה של הזוכה.
נשים אשר משתכרות מעל סכום מסוים לא תהיינה זכאיות לגביית דמי מזונות באמצעות הביטוח הלאומי והן יאלצו לפנות להליך של הוצאה לפועל.
הביטוח הלאומי פונה לחייבים לצורך גביית החוב אשר שולם באמצעות הביטוח הלאומי. פעמים רבות ניתן להגיע להסדרי תשלום נוחים לביטוח הלאומי לפירעון חוב המזונות ששולם.

גלילה לראש העמוד