Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

בקשה ליישוב סכסוך

הליך של בקשה לישוב סכסוך קבוע בסעיף 258כ-258כא לתקנות סדר הדין האזרחי. במסגרת בקשה ליישוב סכסוך צד אחד מבני הזוג פונה לבית המשפט, מודיע כי יחסי הצדדים נקלעו למשבר וכי קיים סכסוך ביניהם ומבקש מבית המשפט לסייע בעדם להגיע לפתרון הסכסוך בדרכי נעם ושלום. בית המשפט מפנה את הצדדים ליחידת הסיוע שליד בתי המשפט, אשר בו מצויים עובדים סוציאליים המתמחים בסכסוכים שבין בני משפחה והטיפול בהם. ביחידת הסיוע ינסו להביא את הצדדים להבנות והסכמות בנוגע למחלוקות ביניהם.
יצוין, כי עם הגשת הבקשה לישוב סכסוך לבית המשפט מעוכב כל הליך בתיק לכ-30 יום ולא ניתן לפתוח במהלך זמן זה הליך אחר בעניין הצדדים. הגשת בקשה לישוב סכסוך מעניקה יתרון דיוני למגיש אותה שכן הגשתה מעניקה למי שהגיש אותה עדיפות וקדימות. כלומר, כל תביעה שתוגש על-ידי מי שהגיש בקשה לישוב סכסוך לאחר שניסיונות הגישור כשלו תחשב כאילו הוגשה במועד פתיחת הבקשה לישוב סכסוך. בכך למעשה רוכש אותו הצד סמכות בבית המשפט לענייני משפחה על פני בית הדין הרבני. (גם אם הצד השני הגיש תביעה לבית הדין הרבני בתקופה בה עוכבו ההליכים תביעתו לא תתקבל).

יודגש – יש לעשות שימוש בהליך זה בתום לב רק כאשר יש באמת מקום להידברות וגישור ולא על מנת לתפוס סמכות. ככל שבית המשפט יסבור כי הגשת הבקשה היתה בחוסר תום לב הוא עשוי לקבוע כי יש תוקף להליכים מקבילים שהוגשו על-ידי הצד השני

גלילה לראש העמוד