Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

אפוטרופסות ילדים, משמורת והסדרי ראייה

"כל הלקוחות שלי ללא יוצא מן הכלל הבוחרים להתגרש מצהירים בפניי תמיד בפגישתנו הראשונה כי על אף שאינם מעוניינים עוד להמשיך בחיי הנישואין הם בראש ובראשונה מבקשים לדאוג לטובת ילדיהם ולמזער ככל הניתן את הנזק שיגרם להם מתהליך הפרידה של הוריו"
אין ספק שמשמורת והסדרי הראיה הינם אחד מהנושאים הבוערים ביותר והמרכזיים ביותר במסגרת הליך הגירושין.
אנחנו מאמינות כי ניתן להגיע לפתרונות יצירתיים בנוגע להסדרים ולהבטיח בכך הורות משמעותית ומיטיבה של כל אחד מההורים וזאת ככל שהדבר מתיישב עם טובת הילדים הספציפיים שבמוקד הדיון.
משרדנו מטפל בתיקים מורכבים של משמורת והסדרי ראייה; אפוטרופסות; אבהות ועוד.

הרבה הורים מבלבלים בין המונחים אפוטרופסות ומשמורת.
אפוטרופסות הינה הזכות והחובה לדאוג לצרכיי הקטין לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה וכן שמירת רכושו וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו.

זכויות וחובות אלו הינן זכויות טבעיות ומוענקות לשני ההורים, ושניהם בעלי מעמד זהה בקבלת החלטות מרכזיות ומהותיות בנוגע לילדיהם בנושאים אלו. גם לאחר הגירושין שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר לשאלה בחזקת מי נשארו הילדים. הורים יכולים להחליט בהסכמה אצל מי תהיה המשמורת ומה יהיה רוחבם והיקפם של הסדרי הראיה.

בהעדר הסכמה קובע בית המשפט בהתאם לעקרון העל: "טובת הילד", בהתאם לעקרון זה מכריע בית המשפט מי יהיה ההורה המשמורן ומה היקף המפגשים שיהיו בין הילדים לבין ההורה שאינו משמורן- אלו "הסדרי הראיה". טובתם של הילדים נבדקת על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום זה- פקידות סעד אשר עורכו תסקירים עבור בית המשפט. במידת ואין הסכמה בנוגע לתוכנו של התסקיר ממנה בית המשפט מומחה מטעם בית המשפט (פסיכולוג, פסיכיאטר או מכון)- אשר עורך בדיקה שנקראת "מסוגלות הורית". הבדיקות המקצועיות הינן בדיקות מעמיקות יותר אשר באמצעותן ניתן לסתור גם את חזקת הגיל הרך הקובעת שבהעדר נסיבות מיוחדות, ישארו ילדים מתחת לגיל 6 עם אמם.

משרדנו עוסק בהצלחה בתיקי אפוטרופסות סבוכים ביותר. משרדנו אף ממונה על ידי בתי המשפט השונים באזור ת"א והמרכז כאפוטרופוס לדין של הקטינים עצמם במאבקים שמנוהלים על ידי הוריהם במקרים קשים של תסמונת ניכור הורי או של סרבנות קשר. משרדנו אף הצליח לגבש הסדרים של משמורת משותפת הן בהליכים משפטיים והן בהסכמים- למרות שהסדר זה אינו אהוד ביותר על ערכאות השיפוט.

גלילה לראש העמוד