Menu
Menu

לייעוץ מיידי ודיסקרטי השאירו פרטים כאן ↓

איזון משאבים

ההסדרים הרכושיים החלים על בני זוג במדינת ישראל נחלקים לשניים: חוק יחסי ממון- החל על בני זוג אשר נישאו החל משנת 1974.
הלכת השיתוף- הלכה פרי פסיקה החלה על בני זוג שנישאו לפני שנת 1974, וכן על ידועים בציבור.
לנוכח קיומו של "מירוץ הסמכויות" בין בית המשפט ובית הדין הרבני, שתי הערכאות מוסמכות לדון בענייני רכוש של בני זוג יהודים שנישאו זה לזו. צד אשר יגיש את תביעתו הראשון, יעניק את הסמכות לערכאה אליה הגיש.
חוק יחסי ממון בין בני זוג הינו למעשה עיגון בחקיקה של הלכת השיתוף כפי שגובשה עד שנת 1974.
חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי כל הנכסים אשר נצברו לבני הזוג מיום הנישואין ועד ליום הגירושין מתחלקים ביניהם בחלקים שווים. הכוונה ב"כל הנכסים" הוא "הכל כולל הכל": נכסי מקרקעין מכל הסוגים, זכויות סוציאליות, פנסיוניות, עסקים, חברות, מניות, אופציות, וגם נכסים שאינם מוחשיים כגון כושר השתכרות, פוטנציאל השתכרות ומוניטין. כמובן שבצד כל זכות עומדת גם חובה, קרי חוק יחסי ממון והסדר איזון המשאבים חל על חובות בדיוק באותו האופן שהוא חל על זכויות.
החוק מוציא מתחולתו נכסים שנצברו שלא במאמץ משותף כלומר נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה לאחד מבני הזוג, וכן נכסים שנצברו לפני נישואיהם של הצדדים- ובתנאי שהצדדים לא עירבו את הנכסים הללו עם הנכסים המשותפים וניתן לעקוב אחריהם.
לאחרונה, בפסקי דין תקדימיים נקבע כי גם במקרים בהם חל חוק יחסי ממון, ניתן להוכיח כוונת שיתוף בנכסים מסויימים- בעיקר בנכסים המקוטלגים כנכסים משפחתיים מובהקים כדוגמת דירת מגורים אשר היתה רשומה על שם הבעל בלבד בה התגוררו הצדדים 30 שנה במשותף- בית המשפט קבע כי במקרים כאלה, למרות חוק יחסי ממון בין בני זוג, הוכחה כוונת שיתוף בנכס זה אשר מהווה "גולת הכותרת של נכסי המשפחה".
מאידך, גם בכל הנוגע לחובות קיימים חריגים בפסיקה שקובעים כי חובות שחותרים תחת אושיות התא המשפחתי- כגון חובות הימורים או חובות שנוצרו בגלל בגידות או מעשים בלתי חוקיים- אינם חובות משותפים.

חלוקת הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין נקראת בחוק יחסי ממון "איזון משאבים". לשון החוק קובעת כי בכדי לערוך איזון משאבים, צריך לקבוע את המועד הקובע לצורך ביצוע איזון המשאבים. בעבר מועד איזון המשאבים היה עם סידור הגט בין הצדדים/ פקיעת הנישואין או עם מות אחד מבני הזוג. לאחרונה תוקן חוק יחסי ממון והוא מעניק לבית המשפט את שיקול הדעת לקבוע מועד מוקדם יותר לסידור הגט/לפקיעת הנישואין. בכל הנוגע לחלוקת רכוש משותף בין בני זוג עליהם חלה הלכת השיתוף הדבר קל יותר שכן אין צורך להמתין ל"מועד הקובע" וניתן לפרק את השיתוף בכל הנכסים במועד הגשת התביעה.

גלילה לראש העמוד