banner-nihul

סעיף 57 לחוק הירושה קובע את גדרי הזכות למזונות מן העיזבון. בסעיף 57(ג) לחוק הירושה עוסק בזכותם של ידועים בציבור למזונות מן העיזבון וכך בלשון הסעיף: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, זכאי הנשאר בחיים למזונות מן העזבון כאילו היו נשואים זה לזה".

חוק הירושה השווה למעשה את מעמדם של הידועים בציבור למעמדם של זוגות נשואים, כפי שעולה אף מסעיף 55 לחוק.
קבלת מזונות מן העיזבון עבור זוגות ידועים בציבור איננה אוטומטית ועל המבקשים לעבור מספר משוכות בטרם יזכו במזונות. סעיף 57(ג) לחוק הירושה מציב מספר תנאים מצטברים בהם על המבקש לזכות במזונות מעזבון בן זוגו הידוע בציבור חייב לעמוד: (1) חיי משפחה במשק בית משותף; (2) אינם נשואים זה לזה; (3) בשעת המוות אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאחר (אף לא באופן פורמלי בלבד).

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת