banner-nihul

צוואה הינה מסמך משפטי ייחודי הנכתב שלא בהיסח הדעת. המצווה, על-פי רוב, משקיע מחשבה רבה וזמן בעריכת הצוואה ולכן הליכי ההגנה על צוואות מאוד חשובים ומורכבים.

כפי שצוין אף בתת הפרק הנוגע להתנגדויות לצוואה בדרך כלל היכולת להגן על צוואות מותנית גם בכושרו המנטלי של המצווה. לא בקלות יבטל ביהמ"ש צוואה התפקה מבחינה צורנית. הליך הביטול הינו הליך מאוד מורכב ראייתית, עובדתית ומשפטית. נטלי ההוכחה על המבקש להתנגד לצוואה הינם כבדים. גם ההגנה על הצוואה היא לא קלה שכן עורך הצווה ומי שאת רצונו מבוקש לאכוף איננו עוד ולא ניתן לחוקרו בדבר רצונו האמיתי ואף לא ניתן לבחון את כשירותו בעת עריכת הצוואה.

צוואה המנוסחת בצורה ברורה ומשפטית, לא רק שמביעה בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה, אלא עשויה לחסוך ליורשים אי הבנות, מחלוקות, עגמת נפש, סכסוכים והוצאות משפטיות מיותרות. על כן יש חשיבות עליונה לעריכת צוואה במשרד המתמחה בדיני המשפחה ובדיני העיזבונות והירושות.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת