banner-nihul

ניהול הסכסוך

אנו מציעים במשרדנו מכלול שירותים משפטיים העוסקים בניהול סכסוכים שעוסקים בצוואות ובירושות.
משרדנו מייצג בכל הערכאות המשפטיות השונות העוסקות בסכסוכי ירושה, לרבות בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בית הדין הרבני האזורי ובית הדין הרבני הגדול.
משרדנו עוסק באופן שוטף במאבקי ירושה, ניהול עזבונות, התנגדות לצוואות, תביעת מזונות מן העזבון של אשה או ידועה בציבור, תביעות ידועים בציבור מהעזבון וכו'.

לאחר שמוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו לקיום צוואה או צו ירושה אחר המנוח מחויב הרשם לפרסם את דבר הבקשה ברבים. מי שמעוניין להגיש ולהביע התנגדותו לצוואה עליו להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה בתוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה.

צוואה הינה מסמך משפטי ייחודי הנכתב שלא בהיסח הדעת. המצווה, על-פי רוב, משקיע מחשבה רבה וזמן בעריכת הצוואה ולכן הליכי ההגנה על צוואות מאוד חשובים ומורכבים.

תפקידו המרכזי של מנהל עזבון הינו לכנס את נכסי העזבון, לרכז אותם ולטפל בהם עד לחלוקתם ליורשים. המנוח יכול לקבוע במסגרת הצוואה את זהות מנהל העזבון אשר מועדפת עליו. בהעדר קביעה על ידי המנוח, יכול בית המשפט למנות בצו מנהל עזבון בהסכמת כל הנוגעים בדבר.

"מזונות מן העיזבון הינה זכות של מספר מסוים של זכאים הקבועים בחוק: בן זוג (כולל ידועים בציבור), ילדים, הורים הסמוכים על שולחנו של המנוח ואשר פרנסתם היתה עליו.
במזונות מן העיזבון יכול לזכות הזכאי גם אם הוא לא יורש בהתאם לצוואה.

סעיף 57 לחוק הירושה קובע את גדרי הזכות למזונות מן העיזבון. בסעיף 57(ג) לחוק הירושה עוסק בזכותם של ידועים בציבור למזונות מן העיזבון וכך בלשון הסעיף: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, זכאי הנשאר בחיים למזונות מן העזבון כאילו היו נשואים זה לזה".

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת