banner-menia

לא מומלץ לערוך צוואה מבלי להיוועץ בעורך דין ולהבין את המשמעויות וההשלכות המשפטיות של המעשה באופן אישי ותואם את הנסיבות הספציפיות של כל משפחה ומשפחה, של כל מוריש ומוריש.

אם למרות זאת חפצה נפשכם לערוך בעצמכם צוואה אזי ישנם כללים לעריכת צוואה באופן אישי ופרטי על דף נייר, כמעשה אישי של אדם עם עצמו- חשוב להבין שבלי לעמוד בכללים האלה הצוואה לא תהיה תקפה שכן בישראל ישנם דיני צורה נוקשים ביותר שנועדו להבטיח שהמסמך שהוכתר בכותרת "צוואה" מהווה אכן מסמך אותנטי.

  1. הצוואה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המוריש- לא מודפס +בעט כחול ולא עיפרון.
  2. הכותרת "צוואה", תאריך בהתחלה ובסוף.
  3. חתימה מלאה בסוף + חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד של הצוואה.
  4. הוראות מדויקות ברורות- לא לתת הוראות ציווי כלליות כמו: "ציווי כל רכושי לחייל"- לא ניתן לדעת מכך- איזה חייל, האם חייל אחד או אגודה למען החייל וכו'.
  5. זיהוי היורשים בצורה ברורה ולא בכינויי חיבה.
  6. אסור לתת שיקול דעת לאדם אחר- הציווי חייב להיות של המצווה.
  7. צוואה שכולה שלילית- כלומר שכוללת רק משפט אחד: לדוגמא: "בני לא ירש" ולא כותבת מי כן ירש- לא תקפה.
  8. מעשה אישי ופרטי- שלא יהיה אף אחד בחדר או בבית בעת עריכת הצוואה.
  9. הוראות אשר נוגדות את תקנת הציבור לא יכובדו- לדוגמא הוראת צוואה שמחייבת את הבן להתגרש כתנאי לזכייה בירושה נפסלה.
  10. ניתן להתנות תנאים בצוואה- אם היורש ימלא את התנאי הוא יזכה, או אם התנאי יתקיים היורש יפסיק לזכות.
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת