banner-menia

צוואה הינה חוזה חד צדדי עתידי במסגרתו מביע עורך הצוואה את רצונו האישי והפרטי ללא תלות בדעתו או רצונו של אדם אחר.

הצוואה הינה ביטוי לאוטונומיית הפרט לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו. אוטונומיית הפרט באה לידי ביטוי בזכות המצווה לשנות ולהתאים את צוואתו בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ללא תלות באף גורם חיצוני או אדם מלבדו. החופש לצוות מהווה עקרון יסוד המצוי בליבת דיני הירושה. עיקרון זה מבקש להעניק למצווה את החופש להחליט למי להעביר את הרכוש, מה להעביר ואיך להעביר את נכסיו לאחר מותו.
ישנם ארבע סוגי צוואות – צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע.
לכל אחד מהסוגים השונים ישנן דרישות צורניות וכללים מהותיים לעריכתה. על מנת שלצוואה יהא תוקף מחייב יש לעמוד בדווקנות על הכללים המנויים בחוק.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת