banner-menia

באופן עקרוני חוק הירושה אינו מאפשר לערוך הסכמי ירושה כלומר, הסכם שאומר אני אטפל בכך עכשיו ואתה "תשלם לי" בכך שתוריש לי את עזבוני. הסכמים כאלו אינם תקפים וצוואות כאלו בטלות.

ישנם הרבה מקרים היום של הורים שמורישים את כל רכושם למטפל הפיליפיני או לכל אדם אחר בתמורה לקבלת שירות וטיפול- זוהי צוואה פסולה.

חוק הירושה כן מאפשר ליורשים פוטנציאלים לערוך ביניהם הסכם לאחר מותו של המוריש או עוד טרם מותו של המוריש. המוריש אינו יכול להיות חלק מההסכם, רק היורשים. לדוגמא, שלושה אחים שאינם מעוניינים להיכנס למאבקים, חותמים על הסכם שקובע שהם ירשו 1/3 כל אחד- בדרך כזו או אחרת, אחד יקבל בית, אחד יקבל מניות אחד יקבל כספים, בלי כל תלות בהוראות הצוואה. זה הסכם חוקי בין אם הוא נחתם לפני המוות ובין אם הוא נחתם אחרי המוות. יש מקרים שחובה לעשות זאת, לדוגמא כאשר יש שלוש דירות ושלושה יורשים, במקום שבכל אחת מהדירות ירשמו 1/3 הם קובעים שמייחדים דירה ליורש ועורכים איזון כספי ביניהם- אחרת מבחינת מיסים הם עלולים לשלם מיסים כבדים ביותר בעת מכירה- מקבלים פטור רק על דירה אחת.

המאבקים המשפטיים הקשים אינם במקרים בהם יש די רכוש שניתן לשייך לכל אחד מהיורשים אלא במקרים בהם נחלה אחת צריכה להתחלק ל-6 ילדים, כאשר בהתאם לחוקי המושב רק אחד מהם יכול להיות בן ממשיך, במקרים בהם בת הזוג של המוריש צריכה להתחלק בזכויות בבית המגורים עם ילדיו של המוריש. במקרים כאלה ניתן ורצוי לערוך הסכם בין יורשים ולקבוע מנגנוני פיצוי ואיזון בין היורשים לבין עצמם. חשיבותו העיקרית של הסכם כזה, מלבד השקט והצלת המשפחה, הינה חיסכון הוצאות מיסוי מקרקעין.

הורשה ככלל אינה נחשבת אירוע מס במקרקעין. כלומר, ניתן לערוך הסכם בין יורשים והדבר לא יחשב כאירוע מס, ובלבד שלא הוספו נכסים/כספים שאינם קשורים לעיזבון (ס' 5 לחוק מיסוי מקרקעין), כלומר אם במסגרת חלוקת העיזבון ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף חיצוני (שאינו שייך לעיזבון) כלומר שולמו תשלומי איזון- יחשב החלק שבעדו שולמו תשלומי האיזון- כאילו נמכר ולכן יהיה חייב במס מכירה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת