banner-menia

לאחר פטירתו של אדם ועל מנת שיורשיו יוכלו לקבל לידיהם את רכושו וליהנות מעזבונו של המנוח יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה הוא גוף משפטי שנמצא וכפוף למשרד המשפטים ויושב יחד עם האפוטרופוס הכללי.

קיימים רשמים לענייני ירושה בכל אחד מהמחוזות השיפוטיים.
כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה יורשיו יהיו היורשים על פי דין בהתאם להוראות חוק הירושה.
כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה יורשיו יהיו הזוכים על-פי הצוואה ובהתאם לאמור בצוואה.
צו קיום הצוואה או צו הירושה הם הצווים המאפשרים הלכה למעשה לממש את הקבלת הרכוש וחלוקת העיזבון.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת