banner-menia

דרך נוספת לשלוט ולתכנן את הורשת הרכוש המשפחתי הינה צוואה הדדית.
צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי בני זוג אשר רוצים להוריש במשותף ולתכנן יחד את חלוקת הרכוש המשפחתי לאחר אריכות ימיהם תוך הסתמכות האחד על השני.

צוואה כזו הינה מעיין חוזה המוגן על ידי אינטרס ההסתמכות ועל כן כל ביטול של צוואה חייב להיעשות בדרך פרוצדורלית מסויימת הקבועה בחוק אשר תבטיח שההסתמכות. אם אחד מבני הזוג מעוניינים להתנער מההתחייבות מכוח הצוואה עליהם להודיע לבן הזוג השני. באם אחד משניהם הלכו לבית עולמם ראשית עליו להסתלק או להשיב את מה שקיבל בהתאם לצוואת בן הזוג שנפטר ורק אח"כ יוכל להסתלק.

ברם, קיימות דרכים נוספות לרוקן את העיזבון ובכך לסקל את הצוואה המשותפת ועל כן בסופו של יום היתרון של הצוואות הללו הינו יתרון מאוד יחסי.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת