banner-menia

מניעת הסכסוך

כל משפחה יכולה להתכונן ולהיערך מראש לפתרונות של סכסוך אפשריים אשר יצמצמו את הנזקים העצומים אשר יכולים להתרחש מניהול הליכי ירושה מורכבים וקשים. 
כל משפחה וכל אדם ראוי שיערוך תוכנית ניהול עסקית משפחתית בכל הקשור להעברת רכושו מדור לדור, בין במהלך חייו ובין לאחר אריכות ימיו ושנותיו. 
במשרדנו קיימת מחלקה שעוסקת באופן ספציפי בניהול סיכונים משפחתיים- אדם מול צוואתו, אדם מול משפחתו ואדם מול העסק שלו. ישנה חשיבות רבה להסדרת מכלול האתגרים מראש. בבסיס תהליך ניהול הסיכונים עוד האלמנט המניעתי.

צוואה הינה חוזה חד צדדי עתידי במסגרתו מביע עורך הצוואה את רצונו האישי והפרטי ללא תלות בדעתו או רצונו של אדם אחר.

ירושתו של אדם היא מכלול נכסיו כפי שהיו בבעלותו בעת מותו. נכסי אותו מנוח קרויים "עיזבון" והם מהווים את ירושתו של המנוח. יצוין כי לא כל רכושו וזכויותיו של המנוח נכללים בגדר עזבונו וישנם דברים המוחרגים מעזבונו של אדם.

לא מומלץ לערוך צוואה מבלי להיוועץ בעורך דין ולהבין את המשמעויות וההשלכות המשפטיות של המעשה באופן אישי ותואם את הנסיבות הספציפיות של כל משפחה ומשפחה, של כל מוריש ומוריש.

דרך נוספת לשלוט ולתכנן את הורשת הרכוש המשפחתי הינה צוואה הדדית.
צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי בני זוג אשר רוצים להוריש במשותף ולתכנן יחד את חלוקת הרכוש המשפחתי לאחר אריכות ימיהם תוך הסתמכות האחד על השני.

ישנו כלי אחד מעניין ביותר בתחום של דיני הירושה שמעט מאוד עו"ד מודעים אליו ומשתמשים בו והוא השילוב שבין חוק הנאמנות לבין דיני הירושה. למעשה, כיום ניתן להוריש את כל רכושו של אדם לקרן נאמנות ולתת לנאמן בקרן הנאמנות כללים והנחיות כיצד לנהוג בכסף. בדרך זו אפשר לתת הוראות ולשלוט בכסף למשך שנים רבות.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת