banner main inheritence

ירושה

הורשה והעברה בין-דורית הינם תהליכים משפחתיים מורכבים ביותר. תהליך ההורשה משפיע לא רק על מארג חייו של המוריש אלא גם ובעיקר על מארג החיים של בני משפחתו- אלה שיורשים אותו ואלה שאינם יורשים אותו. הליכי ירושה עלולים להשפיע לא רק על בני משפחתו של המוריש אלה גם על עסקים בין אם הם עסקים משפחתיים ובין אם הם עסקים בבעלות פרטית של מספר שותפים שכל אחד מהם בעלים של משפחה.

משרדנו מטפל בכל האתגרים הקשורים וכרוכים להליכי ירושה:

  • הליכי עריכת צוואות, צוואות חכמות, נאמנויות ותכנון העברה בין-דורית נכונה.
  • הליכים הפרוצדורליים של הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.
  • ניהול הליכים בבתי המשפט השונים הכרוכים בצוואות ועזבונות, התנגדויות לצוואות, תקיפת צוואות, הגנה על צוואות.
  • משרדנו ממונה באופן תדיר כמנהל עזבון בתיקי עזבונות מורכבים.
  • הליכים של מניעת סכסוכים ויישוב סכסוכים הכרוכים בצוואות.
  • תכנון העברה בין-דורית של עסקים פרטיים ועסקים משפחתיים.

כל משפחה יכולה להתכונן ולהיערך מראש לפתרונות של סכסוך אפשריים אשר יצמצמו את הנזקים העצומים אשר יכולים להתרחש מניהול הליכי ירושה מורכבים וקשים. 
כל משפחה וכל אדם ראוי שיערוך תוכנית ניהול עסקית משפחתית בכל הקשור להעברת רכושו מדור לדור, בין במהלך חייו ובין לאחר אריכות ימיו ושנותיו. 
במשרדנו קיימת מחלקה שעוסקת באופן ספציפי בניהול סיכונים משפחתיים- אדם מול צוואתו, אדם מול משפחתו ואדם מול העסק שלו. ישנה חשיבות רבה להסדרת מכלול האתגרים מראש. בבסיס תהליך ניהול הסיכונים עוד האלמנט המניעתי.

קרא עוד >>

אנו מציעים במשרדנו מכלול שירותים משפטיים העוסקים בניהול סכסוכים שעוסקים בצוואות ובירושות.
משרדנו מייצג בכל הערכאות המשפטיות השונות העוסקות בסכסוכי ירושה, לרבות בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בית הדין הרבני האזורי ובית הדין הרבני הגדול.
משרדנו עוסק באופן שוטף במאבקי ירושה, ניהול עזבונות, התנגדות לצוואות, תביעת מזונות מן העזבון של אשה או ידועה בציבור, תביעות ידועים בציבור מהעזבון וכו'.

קרא עוד >>

מלחמות ירושה הן מלחמות קשות, מכוערות וארוכות מאוד הליכי יישוב סכסוך הינם הליכים מאתגרים ואפשריים.
ההבנה כי משפחה תמיד נשארת משפחה היא התובנה שמלווה כחוט השני את ניהול הליכי יישוב הסכסוך בענייני הירושה. דרך של גישור הינה תמיד דרך שמטיבה עם כל הנוגעים בדבר, אשר מסייעת לשמור על המרקם המשפחתי ואשר מונעת את ירידת ערך הרכוש אשר אותו צריכים לקבל ו/או לטפל.

קרא עוד >>

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת