banner rehush

רכוש

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

ההסדרים הרכושיים החלים על בני זוג במדינת ישראל נחלקים לשניים: חוק יחסי ממון- החל על בני זוג אשר נישאו החל משנת 1974.
הלכת השיתוף- הלכה פרי פסיקה החלה על בני זוג שנישאו לפני שנת 1974, וכן על ידועים בציבור.

הלכת השיתוף הינה פרי חקיקה שיפוטית, קרי, מכוח הפסיקה, ומהותה היא כי לבני הזוג זכויות משותפות שוות ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים שלהם.
הלכת השיתוף נקראת גם חזקת השיתוף. מדובר על חזקה הניתנת לסתירה. על-פי החזקה, בני זוג שחיו יחד חזקה כי הזכויות שצברו הינן זכויות משותפות לשניהם וזאת כל עוד לא הוכחה כוונה אחרת של בני הזוג.

חוק יחסי ממון מעניק לבית המשפט את שיקול הדעת לתת צווים לשמירת זכויות: צווי עיקול, צווי איסור דיס-פוזיציה, צווי מניעה אשר מטרתם לשמור על המצב הקיים עד להכרעה בתובענה. צווים אלו נרשמים על מלוא הזכויות הרשומות על שם בן הזוג- או על מחצית הזכויות.

בשנת 2014 עבר בכנסת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014. מטרת החוק (סע' 1) הינה: "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות".

החוק החל על נכסי מקרקעין במדינת ישראל הינו חוק המקרקעין. חוק זה חל גם על זכויות שרשומות על שם בני זוג.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת