banner marriage

כיום לזוגות אשר אינם מעוניינים להינשא ברבנות ישנה אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים. נישואים אלה מוכרים בישראל אך ורק אם נערכו בחו"ל ואם הם תקפים בחו"ל במדינה בה הם נערכו.

מאחר והנישואין האזרחיים לא חוסים תחת דין תורה, מומלץ בד בבד עם עריכת טקס הנישואין האזרחיים לחתום על הסכם ממון אשר יסדיר את מכלול הזכויות והחובות של הצדדים מהפן הרכושי.
גם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל אינם חוסכים לעצמם את הביקור בבית הדין הרבני והם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני, כמו כל יהודי ויהודיה. בפסק דין חריג שניתן לאחרונה נקבע כי במקרים מסוימים בנישואין אזרחיים אין צורך בגט וניתן לקבוע שהנישואין אינם תקפים עוד גם ללא הסכמת שני הצדדים.
זוג שנישאו בנישואין אזרחיים אינם חוסים תחת דין תורה. ביהמ"ש בנה לנשים מסוג זה קונסטרוקציה מיוחדת מתחום דיני החוזים האזרחיים כדי לגבש את זכאותן למזונות ולתמיכה מבעליהן.

גירושין בין בני זוג בעלי דתות שונות נערכים באמצעות התרת נישואין, לצורך כך יש לפנות לנשיא/ סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה במחוז השיפוט אליו שייכים הצדדים על מנת שיקבע איזו ערכאה תידון בהתרת הנישואין.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת