banner marriage

נישואין/ידועים בציבור- מידע כללי

זוגיות במדינת ישראל הינה עניין מורכב. לבני זוג ישנן זכויות וחובות אחד כלפי השני המעוגנים ברכיבים אזרחיים ודתיים של הקשר ביניהם.
לאופן עריכת הנישואין בישראל – דתיים או אזרחיים, חשיבות מכרעת בהגדרת הזכויות והחובות הללו, כמו גם לבחירה האם להתגורר בזוגיות ממוסדת בנישואין או לחסות תחת המוסד של הידועים בציבור.
כל אדם בבחירותיו נוטל סיכומים וחיובים כמו גם זכויות שחשוב להבין ולדעת את טיבן.
במשרדנו אנו עוסקים בכל האתגרים הקשורים בנישואים, דתיים ואזרחיים, בזוגיות של ידועים בציבור ובאתגרי הסכסוך ותרון הסכסוכים בכל אחד ואחד מהם.

לאופן עריכת הנישואין בישראל – דתיים או אזרחיים, חשיבות מכרעת על גם על אופן הגירושין של הצדדים. לדינו האישי של אדם משמעות על האופן בו ישא בחיוביו והאופן בו יפורקו הנישואים.

כיום לזוגות אשר אינם מעוניינים להינשא ברבנות ישנה אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים. נישואים אלה מוכרים בישראל אך ורק אם נערכו בחו"ל ואם הם תקפים בחו"ל במדינה בה הם נערכו.

היום ישנה הקלה ב"תנאי הכניסה" למעמד הידועים בציבור. בעבר רק זוגות אשר חיו באופן קבוע תחת קורת גג אחת, קיימו יחסים אינטימיים וניהלו משק בית משותף נחשבו כידועים בציבור. לאחרונה קבע ביהמ"ש כי ידועים בציבור הינם זוגות אשר חיים יחד רק 3 חודשים, גם זוגות אשר לא חיים באופן קבוע תחת קורת גג אחת וגם זוגות אשר שומרים על הפרדת מגורים ולינה ולכל אחד מהם דירה משלו.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת