banner mezonot

ידועה בציבור הינה אשה חיה עם בן זוגה תחת קורת גג אחת, מנהלת עמו משק בית משותף וחולקת עמו חיים משותפים הדומים במהותם ליחסי נישואין בכל הנוגע לשותפות הגורל האישית.

בהעדר הסכם רכושי בין בני זוג ידועים בציבור קובע בית המשפט הלכות מאוד קיצוניות של שותפות רכושית וכלכלית ומעניק לידועה בציבור גם זכויות וחובות אשר נלמדים מאורח החיים שהם מנהלים. ישנם מקרים בהן ידועה בציבור יכולה לזכות בזכויות רבות ורחבות יותר מזכויותיה של אישה נשואה שכן על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף - אשר הינה הלכה פרי פסיקה ואילו על בני זוג נשואים חל חוק יחסי ממון.

באם הידועה בציבור נתמכה בבן זוגה במשך 30 שנות קשר במהלכן הוא היה אחראי לפרנסתה - בין במלואה ובין בחלקה, בן הזוג אינו יכול להתנער מאחריות זו לחלוטין והוא עשוי להיות מחוייב במזונותיה או לכל הפחות ב"מזונות שיקומיים".

העובדה שבני זוג ידועים בציבור לא ערכו טקס של נישואין, אינה גוררת בהכרח קיומן או היעדרן של חובות אזרחיות בין הצדדים. ידועה בציבור יכולה לבסס את זכותה למזונות מכח הסכם- בין אם נערך הסכם רישמי ובין אם נערך הסכם מכללא שניתן ללמוד כתוצאה מהתנהגות הצדדים והתנהלותם האישית ובין אם מכח עקרון תום הלב שממנו לומדים על התלות הכלכלית שהיתה קיימת בין בני הזוג ידועים בציבור.

כמובן שכל מקרה נבדק בהתאם לנסיבותיו, ולא ידועה בציבור אשר הינה בת 35 וחיה 5 שנים עם בן זוגה, כידועה בציבור אשר הינה בת 65 וחיה 35 שנה עם בן זוגה. בית המשפט עושה את האיזון בין הנסיבות המיוחדות של כל תיק ותיק וקובע את הזכאות למזונות, סכום המזונות ומשך התקופה בה יחוייב בן הזוג במזונות בהתאם

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת