banner mezonot

הנושא היחיד אשר הינו בסמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה הינו מזונות ילדים. על מנת שבית הדין הרבני ידון בנושא זה צריכה להינתן הסכמתם המפורשת של שני ההורים לכך.

כל ילד זכאי למזונות משני הוריו, גם אם הוריו אינם נשואים זה לזה, גם אם אביו לא רצה את הולדתו ואף נשוי לאישה אחרת.

בפועל מזונות ילדים נקבעים על פי 3 קריטריונים: רכוש ההורים, הכנסות ההורים וצרכי הילדים.

אמנם הבסיס החוקי מפנה את הדיון לדין הדתי, המחייב את האב לכלכל את ילדיו אפילו אם הוא עני או נכה או חיי מקצבה, אך כיום, בפועל ישנה זליגה לכיוון השוויון המהותי בין אבות לאמהות. אמנם ההלכה הבסיסית המחייבת את האב לשאת באופן בלעדי בצרכייהם ההכרחיים של הילדים עדיין קיימת, אך בתי המשפט נוהגים לצמצם את הרכיבים הנכנסים לגדר "הצרכים ההכרחיים" אשר מעבר להם חייבים ההורים "מדין צדקה" בהתאם ליחס הכנסותיהם. מגיל 15 ועד גיל 18 כל החיובים הינם בהתאם ל"דין צדקה" בלבד.

מזונות ילדים משולמים עד גיל 18 או עד סוף התיכון. מהגיוס לצה"ל ועד סוף שירות החובה משולם סך של 1/3 מסכום המזונות הבסיסי.

מאחר ומזונות ילדים תלויים בצרכייהם ובמצבם הכלכלי של ההורים, נושא זה הינו נושא פתוח המאפשר פנייה לבית המשפט באם התרחש שינוי נסיבות.

כיום בתי המשפט פוסקים סכום בסיס מינימלי הנע בין 900-1800 ₪ בתלות באזור המגורים של המתדיינים ובתלות במספר הילדים במשפחה. לסכום זה מוסיפים מדור- חלק יחסי בהוצאות הבית לרבות שכר דירה- שוב בהתאם למספר הילדים במשפחה וכן הוצאות מיוחדות אשר בדרך כלל מחלוקות בחלקים שווים בין ההורים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת