banner mezonot

מזונות

הילדים שלנו תלויים בנו וזקוקים לכך שנספק את צרכיהם, זוהי למעשה מהות "דיני המזונות". חובת המזונות בישראל חלה על אדם על-פי הדין האישי החל עליו, כלומר בהתאם להוראות הדין הדתי.
בדין העברי, הוא הדין החל על בני זוג ששניהם יהודים, ישנם שני סוגי מזונות: מזונות ילדים ומזונות אישה.
אנו עוסקים בכל ההיבטים הקשורים למזונות ילדים ואישה.

מזונות אישה הינה זכות במסגרת הנישואין התלויה בקיומם של הנישואין ולכן מתבטלת בגירושין.
אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה בהתאם לצרכיה, ברם בקבעו את היקף המזונות לו זכאית האישה מתחשב בית המשפט אף ברכושה של האישה ובהכנסתה.

הנושא היחיד אשר הינו בסמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה הינו מזונות ילדים. על מנת שבית הדין הרבני ידון בנושא זה צריכה להינתן הסכמתם המפורשת של שני ההורים לכך.

ידועה בציבור הינה אשה חיה עם בן זוגה תחת קורת גג אחת, מנהלת עמו משק בית משותף וחולקת עמו חיים משותפים הדומים במהותם ליחסי נישואין בכל הנוגע לשותפות הגורל האישית.

אשה אשר מעוניינת לגבות מזונות, בין אם מזונות ילדים ובין אם מזונות אשה, לאחר שקיבלה החלטה למזונות זמניים או פסק דין סופי יכולה לפנות לשתי חלופות אפשריות, פנייה למוסד לביטוח לאומי או פנייה ללשכת ההוצאה לפועל.

אשה זכאית לפנות לביטוח לאומי לצורך גביית דמי המזונות שנפסקו לה על ידי בית משפט ואשר לא שולמו על ידי בעלה/ אביהם של ילדיה וזאת בהתאם להכנסתה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת