banner horut

הורות ומשמורת

כל הלקוחות שלי ללא יוצא מן הכלל הבוחרים להתגרש מצהירים בפניי תמיד בפגישתנו הראשונה כי על אף שאינם מעוניינים עוד להמשיך בחיי הנישואין הם בראש ובראשונה מבקשים לדאוג לטובת ילדיהם ולמזער ככל הניתן את הנזק שיגרם להם מתהליך הפרידה של הוריו.
אין ספק שמשמורת והסדרי הראיה הינם אחד מהנושאים הבוערים ביותר והמרכזיים ביותר במסגרת הליך הגירושין.
אנחנו מאמינות כי ניתן להגיע לפתרונות יצירתיים בנוגע להסדרים ולהבטיח בכך הורות משמעותית ומיטיבה של כל אחד מההורים וזאת ככל שהדבר מתיישב עם טובת הילדים הספציפיים שבמוקד הדיון.
משרדנו מטפל בתיקים מורכבים של משמורת והסדרי ראייה; אפוטרופסות; אבהות ועוד.

נושא החטיפה מוסדר בישראל על ידי הסכמים להחזרת ילדים חטופים ואמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל ביחד עם מדינות נוספות רבות.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת