banner horut

הרבה הורים מבלבלים בין המונחים אפוטרופסות ומשמורת.
אפוטרופסות הינה הזכות והחובה לדאוג לצרכיי הקטין לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה וכן שמירת רכושו וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו.

זכויות וחובות אלו הינן זכויות טבעיות ומוענקות לשני ההורים, ושניהם בעלי מעמד זהה בקבלת החלטות מרכזיות ומהותיות בנוגע לילדיהם בנושאים אלו. גם לאחר הגירושין שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר לשאלה בחזקת מי נשארו הילדים. הורים יכולים להחליט בהסכמה אצל מי תהיה המשמורת ומה יהיה רוחבם והיקפם של הסדרי הראיה.

בהעדר הסכמה קובע בית המשפט בהתאם לעקרון העל: "טובת הילד", בהתאם לעקרון זה מכריע בית המשפט מי יהיה ההורה המשמורן ומה היקף המפגשים שיהיו בין הילדים לבין ההורה שאינו משמורן- אלו "הסדרי הראיה". טובתם של הילדים נבדקת על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום זה- פקידות סעד אשר עורכו תסקירים עבור בית המשפט. במידת ואין הסכמה בנוגע לתוכנו של התסקיר ממנה בית המשפט מומחה מטעם בית המשפט (פסיכולוג, פסיכיאטר או מכון)- אשר עורך בדיקה שנקראת "מסוגלות הורית". הבדיקות המקצועיות הינן בדיקות מעמיקות יותר אשר באמצעותן ניתן לסתור גם את חזקת הגיל הרך הקובעת שבהעדר נסיבות מיוחדות, ישארו ילדים מתחת לגיל 6 עם אמם.

משרדנו עוסק בהצלחה בתיקי אפוטרופסות סבוכים ביותר. משרדנו אף ממונה על ידי בתי המשפט השונים באזור ת"א והמרכז כאפוטרופוס לדין של הקטינים עצמם במאבקים שמנוהלים על ידי הוריהם במקרים קשים של תסמונת ניכור הורי או של סרבנות קשר. משרדנו אף הצליח לגבש הסדרים של משמורת משותפת הן בהליכים משפטיים והן בהסכמים- למרות שהסדר זה אינו אהוד ביותר על ערכאות השיפוט.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת